Změny ve veřejné dopravě

Autobusy olomoucké MHD čekají změny

Změna v městské hromadné dopravě
18. 12. 2019 - 31. 12. 2019

autobusy číslo 14, 15, 19, 20 a 51

Od středy 18. prosince dojde k ukončení objízdných tras na autobusových linkách číslo 14, 15, 19, 20 a 51. Důvodem jsou postupující práce na opravě mostu v Komenského ulici.

Náhradní zastávky U Bristolu v ulici Jiřího z Poděbrad a nábřeží Přemyslovců nebudou obsluhovány.

Linka číslo 14

Trasa linky od Hlavního nádraží směr Ahold se vrací zpět do ulice Jeremenkova. Z důvodu dokončovacích stavebních prací v okolí mostu v Komenského ulici bude linka i nadále vedena po objízdné trase mezi zastávkami Na Špici/Pasteurova a Na Letné ulicemi Pasteurova, Komenského a Dobrovského.

Změny v obsluze zastávek

• Na Špici – obsluhována v obou směrech
• Pasteurova – obsluhována směr Hlavní nádraží
• U Bristolu – v obou směrech nahrazena zastávkami Komenského v ul. Komenského
• Na Letné – směr Hlavní nádraží u přenosného označníku v blízkosti křižovatky ulic Dobrovského x Václava III.
• Na Letné – směr Náměstí Hrdinů u přenosného označníku v ul. Dobrovského (cca 40 m za mostem přes Mlýnský potok)

Linky číslo 15 a 19

Poslední spoje z Hlavního nádraží budou vedeny ve své původní trase ul. Jeremenkova s obsluhou zastávky Na Špici.

Linka číslo 20

Trasa linky mezi zastávkami 17. listopadu a Černá cesta se vrací zpět do původní polohy ul. 17. listopadu, Husova, Komenského a Sokolovská. Obsluha zastávek je beze změny.

Linka číslo 51

Trasa linky od Hlavního nádraží se vrací zpět do ul. Jeremenkova. Z důvodu dokončovacích stavebních prací v okolí mostu na ul. Komenského bude linka i nadále vedena po objízdné trase mezi zastávkami Na Špici a Na Letné ulicemi Pasteurova, Komenského a Dobrovského.

Změny v obsluze zastávek

• Na Špici – obsluhována ve směru na Ladovu
• U Bristolu – směr Ladova nahrazena zastávkou Komenského v ul. Komenského
• Na Letné – směr Ladova u přenosného označníku v blízkosti křižovatky ulic Dobrovského x Václava III.