Změny ve veřejné dopravě

Autobusy mezi obcemi Slavíč a Bělotín pojedou po objížďce

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
28. 6. 2016 - 30. 11. 2016

silnice Hranice - Slavič

Od 28. června do 30. listopadu probíhá oprava silnice I/47 ze Slavíče do Bělotína. Uzavírka změní trasy řady autobusových linek. 

V tomto termínu budou autobusy společnosti Arriva Morava na linkách veřejné linkové dopravy 890706, 920052, 920071, 920075, 920076, 920080, 920081, 920082, 920083, 920085 a 920086 jezdit po určených objízdných trasách.

Linka 890706

Projede vždy mimo 15. až 16. října (uzavřen velký kruhový objezd) dle jízdního řádu a licence. V termínu 15. až 16. října pojede ze zastávky „Hranice, Slavíč, rest.“ dle licence po sil. I/47 na velký kruhový objezd (Valmezácký), který projede rovně a přes nájezdové rampy na sil. II/440, tř. 1. Máje do zastávky „Hranice, Šromotovo, nám“, kde se autobus otočí a pojede dále dle JŘ a licence. Objízdná trasa je obousměrná. Vlivem objízdné trasy nebude přesunuta ani zrušena žádná zastávka.

Linka 920052

Projede vždy mimo 10. srpna až 2. září, 5.září až 13.září (uzavřena levá strana I. úseku), 16.října (uzavřena pravá strana velkého kruhového objezdu) a 20.listopadu  (uzavřena levá strana velkého kruhového objezdu dle jízdního řádu a licence.

V termínu 10. srpna až 2. září a 5. srpna až 13. září bude linka vedena směrem od Slavíče po I/47 až na kruhový objezd „Rybáře“, III/04726 do zastávky Hranice, Drahotuše, nám“ a dále dle jízdního řádu a licence. Objízdná trasa je obousměrná. 

Vlivem objízdné trasy bude zrušena zastávka „Hranice, Drahotuše, hřbitov“.

Dne 16. října bude linka vedena z Drahotuší ze zastávky „Hranice, Drahotuše, autoservis“ dle licence po sil. I/47 na velký kruhový objezd (Valmezácký), na kterém odbočí vlevo na I/47 a přes nájezdové rampy na sil. II/440, tř. 1. Máje do zastávky „Hranice,Šromotovo,nám“, kde se autobus otočí a pojede dále dle jízdního řádu a licence. Objízdná trasa je obousměrná.

Vlivem objízdné trasy budou zrušeny zastávky „Hranice, předměstí“ a „Hranice, sídl. kpt. Jaroše“. 

Dne 20.listopadu bude linka vedena z Drahotuší ze zastávky „Hranice, Drahotuše, hřbitov“ po III/44029 na náhradní zastávku „Hranice, Drahotuše, nám.“ umístěnou na silnici III/44029 v blízkosti křižovatky sil. III/44029 x III/44025, poté odbočí doprava na III/04726, po I/47 na velký kruhový objezd (Valmezácký) a dále dle jízdního řádu a licence. Objízdná trasa je obousměrná. Vlivem objízdné trasy bude zrušena zastávka „Hranice, Drahotuše, Prefa“ a „Hranice, Drahotuše, autoservis“.

Linka 920075 a 920082 mimo spoj č. 23

Projede vždy mimo 15. až 16.října (uzavřena pravá.strana velkého kruhového objezdu) a 19. až 20. listopadu (uzavřena levá strana velkého kruhového objezdu) dle jízdního řádu a licence.

Objízdné trasy jsou stejné jako u linky 920052 viz 16. října (= 15. až 16. října) a 20.listopadu (= 19. až 20. listopadu) s tím rozdílem, že neobslouží zastávku „hřbitov“. Spoj 23 linky 920082 bude veden po stejné objízdné trase jako pracovní spoje linky 920052. 

Linka 920086

Projede vždy mimo 30. až 31. července, 3. až 4. září (uzavřen kruhový objezd Rybáře), 15.až 16. října (uzavřena pravá strana velkého kruhového objezdu) a 19. až 20. listopadu (uzavřena levá strana velkého kruhového objezdu dle jízdního řádu a licence. V termínu 30. až 31. července a 3. až 4. září bude linka vedena ze sil. I/47 směrem od Slavíče do Drahotuší na sil. III/444029 (ul. Lipnická) na zastávku „Hranice, Drahotuše, nám“ a dále dle jízdního řádu a licence. Objízdná trasa je obousměrná.

Dne 15. až 16. října bude linka vedena z Drahotuší ze zastávky „Hranice, Drahotuše, autoservis“ dle licence po sil. I/47 na velký kruhový objezd(Valmezácký), na kterém odbočí vlevo na I/47 a přes nájezdové rampy na sil. II/440, tř. 1. Máje do zastávky „Hranice,Šromotovo,nám“, kde se autobus otočí a pojede dále dle jízdního řádu a
licence. Objízdná trasa je obousměrná. Vlivem objízdné trasy bude zrušena zastávka
„Hranice, předměstí“.

Dne 19. a 20.listopadu bude linka vedena směrem od Slavíče do Drahotuší po III/44029(ul. Lipnická) na náhradní zastávku „Hranice,Drahotuše,nám.“ umístěnou na sil. III/44029 v blízkosti křižovatky sil. III/44029 x III/44025, poté odbočí doprava na III/04726, po I/47 na velký kruhový objezd (Valmezácký) a dále dle jízdního řádu a licence. Objízdná trasa je obousměrná. Vlivem objízdné trasy bude zrušena zast. „Hranice, Drahotuše, autoservis“.

Linky 920071, 920076, 920080, 920081, 920085

Autobusům těchto linek bude umožněn průjezd uzavírkou (přes stavbu v místě kruhového objezdu) dle licence mimo 23. a 24. července (náhradní termín 30.a 31. července a 3. až 4. září (10. a 11 září).

V tomto termínu pojedou autobusy po objízdné trase ze zast. „Hranice, CVH“ rovně přes kruhový objezd na nájezdové rampy na Tř. 1. Máje do zastávky „Hranice, Šromotovo, nám“, kde se autobus otočí a pojede dále dle jízdního řádu a licence. Objízdná trasa je obousměrná. 

Vlivem objízdné trasy bude zrušena zastávka „Hranice, nem“ a „Hranice, gymnázium“.

Linka 920083

Projede vždy dle jízdního řádu uzavírkou mimo spoje č. 331, 333, 335, 330, 332 a 334 v termínu od 21. září do 30. listopadu (uzavřeny nájezdové rampy na Tř. 1. Máje). 

Od 21. září do 23.října z kruhového objezdu u Drahotuší po objízdné trase sil. I/35, ul. Kpt. Jaroše, ul. Purgešova na náhr. Zast. „Hranice,Šromotovo,nám“ (za zast. Hranice, pošta) a dále dle jízdního řádu a licence. V opačném směru projde bus dle jízdního řádu a licence.

Od 24. října do 30. listopadu ve směru ze zastávky Hranice,aut.st. projede dle jízdního  a licence. V opačném směru ze zastávky Hranice, gymnázium na náhradní zastávku „Hranice, Šromotovo, nám“ (za zastávky Hranice, pošta), ul. Purgešova, ul. Kpt. Jaroše, sil. I/35 na kruhový objezd u Drahotuší a dále dle jízdního řádu a licence.