Změny ve veřejné dopravě

AUTHOR ŠELA MARATHON 2022

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
7. 5. 2022 0:00 - 7. 5. 2022 23:00

AUTHOR ŠELA MARATHON 2022

Z důvodu konání sportovní akce dojde k úplné uzavírce silnice II/437 ulice Záhorská v Týně nad Bečvou.

Termín uzavírky: dne 7. 5. 2022 od 9:10 hod. do 10:40 hod.

Uzavřenými úseky je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920522 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V rámci sportovní akce dojde k vyloučení silničního provozu (úseky č. 1 a č. 2) na silnici II/437 v úseku: v Týně n. B. ul. Záhorská od křižovatky s ul. Za Hřbitovem po křižovatku „U Cyrilka“ se silnicí III/4381 směr Paršovice (před obcí Lhota).

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd pouze spoji č. 203 (s odjezdem 9:25 hod. z Lipníku n. B.) zmíněné linky, který bude ze stávající zastávky Lipník n.Bečvou,ČSAD vedený po silnici II/437 a dále jednosměrnou objízdnou trasou silnicemi II/434 – III/43421 Hlinsko – Kladníky – zpět na II/437 Lhota do stávající zastávky Lhota,náves, kde se otočí a bude pokračovat dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Týn n.Bečvou,mlýnTýn n.Bečvou,rest. nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

 

V důsledku vedení spoje zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně 5 – 7 minut.