Změny ve veřejné dopravě

AUTHOR ŠELA MARATHON 2023

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
6. 5. 2023 0:00 - 6. 5. 2023 23:00

AUTHOR ŠELA MARATHON 2023

Z důvodu konání cyklistického závodu dojde k úplné uzavírce silnice II/437 ulice Záhorská v obci Týn nad Bečvou.

Termín uzavírky: dne 6. 5. 2023 v čase od 9:55 hod. do 12:45 hod.

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920522 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V průběhu sportovní akce dojde k vyloučení dopravy (v úsecích č. 5 a č. 6) pouze v čase od 10:15 hod. do 11:40 hod. na silnici II/437 ul. Záhorská od křižovatky s ul. Za Hřbitovem po křižovatku „U Cyrilka“ se silnicí III/4381 směr Paršovice.

Uvedenými úseky silnice II/437 nebude umožněn průjezd pouze spoji č. 202 zmíněné linky, který se po obsluze zastávky Lhota,náves otočí a bude veden jednosměrnou objízdnou trasou II/437 – III/43421 Kladníky – Hlinsko – II/434 – II/437 a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Týn n.Bečvou,rest.; Týn n.Bečvou,mlýn nebudou obsluhovány bez náhrady.

V důsledku vedení spoje objízdnou trasou je nutné počítat s jeho zpožděním přibližně 5 minut.