Změny ve veřejné dopravě

Anenská pouť ve Starém Městě

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
26. 7. 2019 - 28. 7. 2019

Anenská pouť ve Starém Městě

Z důvodu pořádání společensko-kulturní akce „Anenská pouť 2019“ bude ve Starém Městě omezen silniční provoz i pro autobusovou dopravu.
 
Termín uzavírky: od 26.7.2019, 12:00 hod. do 28.7.2019, 6:00 hod.
 
 
Uzavřený úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930213, 930230 dopravce ARRIVA Morava a.s.
 
 
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
 
V úseku části ul. Hanušovická – nám. Osvobození  – části ul. Bezručova nebude umožněn průjezd spojům zmíněných autobusových linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase souběžnými ulicemi Lipová, Nádražní, Hanušovická (pro linku směr Hanušovice) a dále U Parku, Zemědělská, Jesenická (pro linku směr Branná).
 
Zastávka Staré Město,nám. bude zrušena a nahrazena zastávkou Staré Město,žel.st.  
 
 
Vlivem objízdné trasy může docházet u spojů zmíněných linek k mírnému zpoždění do cca 5 minut.