Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/367 Klenovice n.H. – Čelčice – Čehovice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 6. 2020 - 2. 10. 2020

Úplná uzavírka silnice II/367 Klenovice n.H. – Čelčice – Čehovice

Z důvodu rekonstrukce vozovky a výstavby středového ostrůvku dojde k úplné uzavírce silnice II/367 v úseku Klenovice na Hané – Čelčice – Čehovice.

Termín uzavírky: od 15.6. do 18.9.2020 30.9.2020 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780931 a 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů:

15.6. – 28.6.2020 1A. etapa – úplná uzavírka II/367 Klenovice n. H. – Čelčice a ostrůvek v obci Čehovice

29.6. –   7.8.2020 1B. etapa – úplná uzavírka II/367 Klenovice n. H. – Čelčice a úsek v obci Čehovice

  8.8.30.9.2020   2. etapa – úplná uzavírka II/367 Čehovice – Čelčice

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 15.6. – 28.6.2020 1A. etapa – úplná uzavírka II/367 Klenovice n. H. – Čelčice (včetně BUS) a ostrůvek v obci Čehovice (mimo BUS)

Uvedeným úsekem (pouze II/367 Klenovice n. H. – Čelčice) nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780931

Dotčené spoje výše uvedené linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase Klenovice na Hané II/367 – vpravo III/4345 Ivaň – vlevo II/434 Hrubčice – vlevo III/4341 Otonovice – před křižovatkou III/4341 x II/367 „u kříže“ s obsluhou náhradní zastávky Čehovice – vpravo II/367 Bedihošť a dále dle licence.

Zastávka Čelčice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Čehovice nebude touto linkou obsluhována v původní poloze s náhradou na III/4341 „u kříže“ před křižovatkou s II/367.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 780932

Dotčené spoje výše uvedené linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Tvorovic dále po III/43321 – před křižovatkou III/43321 x III36719 „u větrníku“ s obsluhou náhradní zastávky Klenovice na Hané,obchod – vlevo III/36719 Pivín – vpravo II/433 – vpravo III/36717 Skalka – II/36717 Čelčice s obsluhou stávající zastávky Čelčice,žel.st. – vlevo II/367 Čehovice a dále dle licence.

Vybrané spoje, které obsluhují obec Výšovice budou po otočení v zastávce Čelčice,žel.st. vedeny zpět po III/36717 Skalka a dále dle licence.

Vybrané spoje, které obsluhují obce Obědkovice nebo Ivaň budou v Klenovicích n. H. obsluhovat stávající zastávky.

Zastávka Čelčice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Klenovice na Hané,obchod nebude u vybraných spojů obsluhována v původní poloze s náhradou na III/43321 před křižovatkou s III/36719 „u větrníku“.

Prostorem stavebního úseku v Čehovicích bude umožněn průjezd spojům uvedené linky vždy po volné části vozovky.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Z důvodu přestupové návaznosti na linku 780932 dochází i k úpravě linky 780933 spoje č.1, viz níže výlukový jízdní řád.


V termínu 29.6. – 7.8.2020 1B. etapa – úplná uzavírka II/367 Klenovice n. H. – Čelčice (včetně BUS) a úsek v obci Čehovice (mimo BUS)

Zmíněné autobusové linky budou vedeny stejně jako při 1A. etapě viz výše.


V termínu 8.8. – 30.9.2020 2. etapa – úplná uzavírka II/367 Čehovice – Čelčice (včetně BUS)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780931

Dotčené spoje výše uvedené linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase Klenovice na Hané II/367 – vpravo III/4345 Ivaň – vlevo II/434 Hrubčice – vlevo III/4341 Otonovice – před křižovatkou III/4341 x II/367 „u kříže“ s obsluhou náhradní zastávky Čehovice – vpravo II/367 Bedihošť a dále dle licence.

Zastávka Čelčice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Čehovice nebude touto linkou obsluhována v původní poloze s náhradou na III/4341 „u kříže“ před křižovatkou s II/367.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Z důvodu souběžné uzavírky silnice III/4345 v obci Ivaň dojde od 10.8.2020 k přetrasování linek 931 následovně: objízdná trasa pro linky 780931, 771931, 823931 bude obousměrně vedena ze zastávky Čehovice po místní komunikaci na silnici III/36711, vlevo Výšovice II/433, vlevo III/36717 Skalka, vpravo II/367 Čelčice a dále dle platných licencí. Více informací naleznete zde.

Zastávka Čehovice bude touto linkou obsluhována v původní poloze.

Zastávka Čelčice nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 780932

Dotčené spoje výše uvedené linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Čelčic II/367 – vlevo III/36717 Skalka – vpravo II/433 Výšovice – vpravo III/36711 Bedihošť – vlevo II/367 a dále dle licence.

Vybrané spoje, které obsluhují obec Výšovice budou již vedeny ve stávající trase dle licence.

Vybrané spoje, které obsluhují obce Obědkovice nebo Ivaň budou v Klenovicích n. H. obsluhovat stávající zastávky.

Zastávka Čehovice nebude obsluhována touto linkou, kromě spojů č. 27, 41, 36, 308, 88, 218.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Pozn. Uvedeným úsekem jsou vedeny i linky 771931 dopravce KRODOS-BUS a.s. a 823931 dopravce ČSAD Vsetín a.s., které budou vedeny objízdnou trasou shodnou s linkou 780931.