Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/367 Klenovice n.H. – Čelčice – Čehovice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
15. 6. 2020 - 18. 9. 2020

Úplná uzavírka silnice II/367 Klenovice n.H. – Čelčice – Čehovice

Z důvodu rekonstrukce vozovky a výstavby středového ostrůvku dojde k úplné uzavírce silnice II/367 v úseku Klenovice na Hané – Čelčice – Čehovice.

Termín uzavírky: od 15.6. do 18.9.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780931 a 780932 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů:

15.6. – 28.6.2020 1A. etapa – úplná uzavírka II/367 Klenovice n. H. – Čelčice a ostrůvek v obci Čehovice

29.6. – 24.7.2020 1B. etapa – úplná uzavírka II/367 Klenovice n. H. – Čelčice a úsek v obci Čehovice

25.7. – 18.9.2020   2. etapa – úplná uzavírka II/367 Čehovice – Čelčice

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 15.6. – 28.6.2020 1A. etapa – úplná uzavírka II/367 Klenovice n. H. – Čelčice (včetně BUS) a ostrůvek v obci Čehovice (mimo BUS)

Uvedeným úsekem (pouze II/367 Klenovice n. H. – Čelčice) nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780931

Dotčené spoje výše uvedené linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase Klenovice na Hané II/367 – vpravo III/4345 Ivaň – vlevo II/434 Hrubčice – vlevo III/4341 Otonovice – před křižovatkou III/4341 x II/367 „u kříže“ s obsluhou náhradní zastávky Čehovice – vpravo II/367 Bedihošť a dále dle licence.

Zastávka Čelčice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Čehovice nebude touto linkou obsluhována v původní poloze s náhradou na III/4341 „u kříže“ před křižovatkou s II/367.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 780932

Dotčené spoje výše uvedené linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Tvorovic dále po III/43321 – před křižovatkou III/43321 x III36719 „u větrníku“ s obsluhou náhradní zastávky Klenovice na Hané,obchod – vlevo III/36719 Pivín – vpravo II/433 – vpravo III/36717 Skalka – II/36717 Čelčice s obsluhou stávající zastávky Čelčice,žel.st. – vlevo II/367 Čehovice a dále dle licence.

Vybrané spoje, které obsluhují obec Výšovice budou po otočení v zastávce Čelčice,žel.st. vedeny zpět po III/36717 Skalka a dále dle licence.

Vybrané spoje, které obsluhují obce Obědkovice nebo Ivaň budou v Klenovicích n. H. obsluhovat stávající zastávky.

Zastávka Čelčice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Klenovice na Hané,obchod nebude u vybraných spojů obsluhována v původní poloze s náhradou na III/43321 před křižovatkou s III/36719 „u větrníku“.

Prostorem stavebního úseku v Čehovicích bude umožněn průjezd spojům uvedené linky vždy po volné části vozovky.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Z důvodu přestupové návaznosti na linku 780932 dochází i k úpravě linky 780933 spoje č.1, viz níže výlukový jízdní řád.


V termínu 29.6. – 24.7.2020 1B. etapa – úplná uzavírka II/367 Klenovice n. H. – Čelčice (včetně BUS) a úsek v obci Čehovice (mimo BUS)

Zmíněné autobusové linky budou vedeny stejně jako při 1A. etapě viz výše.


V termínu 25.7. – 18.9.2020 2. etapa – úplná uzavírka II/367 Čehovice – Čelčice (včetně BUS)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780931

Dotčené spoje výše uvedené linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase Klenovice na Hané II/367 – vpravo III/4345 Ivaň – vlevo II/434 Hrubčice – vlevo III/4341 Otonovice – před křižovatkou III/4341 x II/367 „u kříže“ s obsluhou náhradní zastávky Čehovice – vpravo II/367 Bedihošť a dále dle licence.

Zastávka Čelčice nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Čehovice nebude touto linkou obsluhována v původní poloze s náhradou na III/4341 „u kříže“ před křižovatkou s II/367.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 780932

Dotčené spoje výše uvedené linky budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Čelčic II/367 – vlevo III/36717 Skalka – vpravo II/433 Výšovice – vpravo III/36711 Bedihošť – vlevo II/367 a dále dle licence.

Vybrané spoje, které obsluhují obec Výšovice budou již vedeny ve stávající trase dle licence.

Vybrané spoje, které obsluhují obce Obědkovice nebo Ivaň budou v Klenovicích n. H. obsluhovat stávající zastávky.

Zastávka Čehovice nebude obsluhována bez náhrady.

Na zmíněnou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Pozn. Uvedeným úsekem jsou vedeny i linky 771931 dopravce KRODOS-BUS a.s. a 823931 dopravce ČSAD Vsetín a.s., které budou vedeny objízdnou trasou shodnou s linkou 780931.