Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/3703 Dolní Studénky – Postřelmov

Změna v autobusové dopravě
18. 5. 2020 - 14. 6. 2020

Úplná uzavírka silnice III/3703 Dolní Studénky - Postřelmov

Z důvodu pokládky živičných povrchů dojde k úplné uzavírce silnice III/3703 Dolní Studénky – Postřelmov i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 18.5. do 14.6.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930203, 930212, 930279, 930280, 931203, 932207, 932217, 932280 a 933280 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika úseků a termínů:

Remixy:

18.5. – 19.5.2020  II. úsek v Sudkově – Remix za horka

20.5. – 21.5.2020   I. úsek extravilán Sudkov – D. Studénky – Remix za studena

20.5. – 21.5.2020 III. úsek Sudkov okolo rybníka – Remix

22.5. – 23.5.2020 IV. úsek Sudkov – Postřelmov – Remix za horka

 

Pokládky asfalto – betonů:

25.5. – 27.5.2020    I. úsek extravilán Sudkov – D. Studénky

28.5.2020               II. úsek v Sudkově

29.5. – 30.5.2020 III. úsek Sudkov okolo rybníka + 30.5.2020 od 8:00 do 24:00 hod. křižovatka v Sudkově směr Kolšov

31.5.2020                  stavební odstávka

1.6. – 2.6.2020     IV. úsek Sudkov – Postřelmov

   

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Realizace remixů I. – III. úseku od 18.5. do 21.5.2020

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (930203, 930279, 930280 a 933280), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Dolní Studénky,kostel, kde se otočí a po III/3703 do Šumperku – I/11 Bludov – I/44 Postřelmov – III/0443 Postřelmov – III/3703 Sudkov křižovatka směr Kolšov, kde obslouží náhradní zastávku Sudkov,Moravolen – III/3702 Kolšov a dále ve svých trasách.

Zastávky Sudkov,u rybníka a Sudkov,ObÚ budou obousměrně zrušeny bez náhrady.

Zastávka Sudkov,Moravolen bude obousměrně přemístěna o cca 120 m zpět do prostoru křižovatky silnic III/3703 s III/3702 směr Kolšov.

Linka 930203 nejdříve obslouží zastávku Postřelmov,žel.st., u některých spojů i zastávku Postřelmov,ObÚ a potom náhradní zastávku Sudkov,Moravolen a bude pokračovat dále směr Kolšov.

Linka 930212 bude vedena bez omezení s tím, že navíc obslouží náhradní zastávku Sudkov,Moravolen.

Linka 930279 bude vedena do zastávky Postřelmov,žel.st., kde se otočí a navíc nebude obsluhovat náhradní zastávku Sudkov,Moravolen.

Linka 930280 u spojů, které nezajíždí do Kolšova bude vedena do zastávky Postřelmov,žel.st., kde se otočí a navíc nebude obsluhovat náhradní zastávku Sudkov,Moravolen. U spojů, které zajíždí do Kolšova bude vedena z Postřelmova dále po III/3703 Sudkov křižovatka směr Kolšov, kde obslouží náhradní zastávku Sudkov,Moravolen (i při návratu z Kolšova) a dále ve své trase směr Kolšov.

Linka 932280 (sp.č.101) bude vedena bez omezení s tím, že navíc obslouží náhradní zastávku Sudkov,Moravolen.

Linka 933280 (sp.č.10) bude vedena do zastávky Postřelmov,žel.st., kde se otočí a nebude navíc obsluhovat náhradní zastávku Sudkov,Moravolen.

 

Realizace remixů IV. úseku od 22.5. do 23.5.2020

Pátek 22.5.2020

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek ve směru od Dolních Studének (930279, 930280, 933280), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Sudkov,ObÚ po III/3703 – s odbočením na III/3704 Bludov – I/44 Bludov – III/0443 Postřelmov a dále ve svých trasách.

Zastávka Postřelmov,žel.st. bude zrušena bez náhrady.

Zastávky Sudkov,u rybníka a Sudkov,Moravolen budou obsluhovány pouze vybranými spoji linek, které dále pokračují směr Kolšov.

Linka 930203 bude vedena ve své trase a tím, že nebude navíc zajíždět do Postřelmova a nebude obsluhovat zastávku Postřelmov,ObÚ.

Linka 930212 bude z Postřelmova vedena po obousměrné objízdné trase III/0443 – I/44 Bludov – III/3704 Sudkov – III/3703 Sudkov a dále ve své trase směr Kolšov s obsluhou zastávek Sudkov,u rybníka a Sudkov,Moravolen.

Linka 930279 bude z Postřelmova vedena po obousměrné objízdné trase III/0443 – I/44 Bludov – III/3704 Sudkov – III/3703 Sudkov a dále ve své trase směr Šumperk s tím, že nebude obsluhovat zastávky Sudkov,u rybníka a Sudkov,Moravolen.

Linka 930280 bude z Postřelmova vedena po obousměrné objízdné trase III/0443 – I/44 Bludov – III/3704 Sudkov – III/3703 Sudkov a dále ve své trase směr Šumperk / Kolšov s tím, že spoje (č. 1 a 10), které nezajíždí do Kolšova nebudou obsluhovat zastávky Sudkov,u rybníka a Sudkov,Moravolen.

Linka 932207 (sp. č. 52, 53) bude ukončena / začínat v zastávce Postřelmov,ObÚ, kterou i obslouží. Nebude obsluhovat zastávku Postřelmov,žel.st.

Linka 932280 (sp.č.101) bude vedena z Kolšova po objízdné trase III/3707 – III/3702 – III/3703 Sudkov – III/3704 Bludov – I/44 Bludov – III/0443 Postřelmov a dále ve své trase směr Zábřeh s obsluhou zastávek Sudkov,u rybníka a Sudkov,Moravolen.

Linka 933280 (sp.č.10) bude z Postřelmova vedena po objízdné trase III/0443 – I/44 Bludov – III/3704 Sudkov – III/3703 Sudkov a dále ve své trase směr Šumperk s tím, že nebude obsluhovat zastávky Sudkov,u rybníka a Sudkov,Moravolen.

 

Sobota 23.5.2020

Linka 930203 bude vedena ve své trase s tím, že navíc nebude zajíždět do Postřelmova a nebude obsluhovat zastávku Postřelmov,žel.st.

Linka 931203 bude vedena bez omezení.

Linka 932217 bude vedena ve své trase s tím, že navíc nebude navíc zajíždět do Postřelmova a nebude obsluhovat zastávku Postřelmov,žel.st.

 

Realizace pokládky asf. betonů I. – III. úseku od 25.5. do 30.5.2020 (do 8:00 hod.)

Po 25.5. – Pá 29.5.2020

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (930203, 930279, 930280 a 933280), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Dolní Studénky,kostel, kde se otočí a po III/3703 do Šumperku – I/11 Bludov – I/44 Postřelmov – III/0443 Postřelmov – III/3703 Sudkov křižovatka směr Kolšov, kde obslouží náhradní zastávku Sudkov,Moravolen – III/3702 Kolšov a dále ve svých trasách.

Zastávky Sudkov,u rybníka a Sudkov,ObÚ budou obousměrně zrušeny bez náhrady.

Zastávka Sudkov,Moravolen bude obousměrně přemístěna o cca 120 m zpět do prostoru křižovatky silnic III/3703 s III/3702 směr Kolšov.

Linka 930203 nejdříve obslouží zastávku Postřelmov,žel.st., u některých spojů i zastávku Postřelmov,ObÚ a potom náhradní zastávku Sudkov,Moravolen a bude pokračovat dále směr Kolšov.

Linka 930212 bude vedena bez omezení s tím, že navíc obslouží náhradní zastávku Sudkov,Moravolen.

Linka 930279 bude vedena do zastávky Postřelmov,žel.st., kde se otočí a navíc nebude obsluhovat náhradní zastávku Sudkov,Moravolen.

Linka 930280 u spojů, které nezajíždí do Kolšova bude vedena do zastávky Postřelmov,žel.st., kde se otočí a navíc nebude obsluhovat náhradní zastávku Sudkov,Moravolen. U spojů, které zajíždí do Kolšova bude vedena z Postřelmova dále po III/3703 Sudkov křižovatka směr Kolšov, kde obslouží náhradní zastávku Sudkov,Moravolen (i při návratu z Kolšova) a dále ve své trase směr Kolšov.

Linka 932280 (sp.č.101) bude vedena bez omezení s tím, že navíc obslouží náhradní zastávku Sudkov,Moravolen.

Linka 933280 (sp.č.10) bude vedena do zastávky Postřelmov,žel.st., kde se otočí a navíc nebude obsluhovat náhradní zastávku Sudkov,Moravolen.

 

Sobota 30.5.2020 (do 8:00 hod.)

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (930203, 931203, 932217), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Dolní Studénky,kostel, kde se otočí a po III/3703 do Šumperku – I/11 Bludov – I/44 Postřelmov – III/0443 Postřelmov – III/3703 Sudkov křižovatka směr Kolšov, kde obslouží náhradní zastávku – III/3702 Kolšov a dále ve svých trasách.

Zastávky Sudkov,u rybníka a Sudkov,ObÚ budou obousměrně zrušeny bez náhrady.

Zastávka Sudkov,Moravolen bude obousměrně přemístěna o cca 120 m zpět do prostoru křižovatky silnic III/3703 s III/3702 směr Kolšov.

Linka 930203 nejdříve obslouží zastávku Postřelmov,žel.st., potom náhradní zastávku Sudkov,Moravolen a bude pokračovat dále směr Kolšov.

Linka 931203 bude vedena po uvedené objízdné trase s obsluhou náhradní zastávky Sudkov,Moravolen.

Linka 932217 (sp.č.202) nejdříve obslouží náhradní zastávku Sudkov,Moravolen, potom obslouží zastávku Postřelmov,žel.st. a dále bude pokračovat po objízdné trase směr Šumperk.


Realizace pokládky asf. betonů III. úseku křižovatka v Sudkově směr Kolšov 30.5.2020 (od 8:00 do 24:00 hod.)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojů zmíněných linek (930203, 931203, 932217), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Dolní Studénky,kostel, kde se otočí a po III/3703 – III/44635 Králec, Třemešek – II/446 Nový Malín – II/370 Hrabišín, Dlouhomilov, Brníčko, Lesnice – III3701 – III/3702 – III/3707 Kolšov, kde se otočí a dále ve svých trasách. Zmíněné linky nebudou obsluhovat obec Sudkov!

Zastávky Sudkov,ObÚ; Sudkov,u rybníka; Sudkov,Moravolen; Postřelmov,žel.st. nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

V neděli 31.5.2020 bude probíhat stavební odstávka, kdy zmíněné autobusové linky budou vedeny ve stávajících trasách bez omezení.

 

Realizace pokládky asf. betonů IV. úseku od 1.6. do 2.6.2020

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek ve směru od Dolních Studének (930279, 930280, 933280), které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Sudkov,ObÚ po III/3703 – s odbočením na III/3704 Bludov – I/44 Bludov – III/0443 Postřelmov a dále ve svých trasách.

Zastávka Postřelmov,žel.st. bude zrušena bez náhrady.

Zastávky Sudkov,u rybníka a Sudkov,Moravolen budou obsluhovány pouze vybranými spoji linek, které dále pokračují směr Kolšov.

Linka 930203 bude vedena ve své trase a tím, že nebude navíc zajíždět do Postřelmova a nebude obsluhovat zastávku Postřelmov,ObÚ.

Linka 930212 bude z Postřelmova vedena po obousměrné objízdné trase III/0443 – I/44 Bludov – III/3704 Sudkov – III/3703 Sudkov a dále ve své trase směr Kolšov s obsluhou zastávek Sudkov,u rybníka a Sudkov,Moravolen.

Linka 930279 bude z Postřelmova vedena po obousměrné objízdné trase III/0443 – I/44 Bludov – III/3704 Sudkov – III/3703 Sudkov a dále ve své trase směr Šumperk s tím, že nebude obsluhovat zastávky Sudkov,u rybníka a Sudkov,Moravolen.

Linka 930280 bude z Postřelmova vedena po obousměrné objízdné trase III/0443 – I/44 Bludov – III/3704 Sudkov – III/3703 Sudkov a dále ve své trase směr Šumperk / Kolšov s tím, že spoje (č. 1 a 10), které nezajíždí do Kolšova nebudou obsluhovat zastávky Sudkov,u rybníka a Sudkov,Moravolen.

Linka 932207 (sp. č. 52, 53) bude ukončena / začínat v zastávce Postřelmov,ObÚ, kterou i obslouží. Nebude obsluhovat zastávku Postřelmov,žel.st.

Linka 932280 (sp.č.101) bude vedena z Kolšova po objízdné trase III/3707 – III/3702 – III/3703 Sudkov – III/3704 Bludov – I/44 Bludov – III/0443 Postřelmov a dále ve své trase směr Zábřeh s obsluhou zastávek Sudkov,u rybníka a Sudkov,Moravolen.

Linka 933280 (sp.č.10) bude z Postřelmova vedena po objízdné trase III/0443 – I/44 Bludov – III/3704 Sudkov – III/3703 Sudkov a dále ve své trase směr Šumperk s tím, že nebude obsluhovat zastávky Sudkov,u rybníka a Sudkov,Moravolen.