Změny ve veřejné dopravě

Světový pohár v silniční cyklistice Závod Míru U23 Grand Prix Jeseníky

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
2. 6. 2022 0:00 - 2. 6. 2022 23:00

Světový pohár v silniční cyklistice Závod Míru U23 Grand Prix Jeseníky

Z důvodu pořádání závodu v silniční cyklistice dojde k úplným uzavírkám silnic III/45319 ul. Lipovská a ul. Masarykovo nám., ul. Tyršova, ul. Gogolova, ul. Jaroslava Ježka, ul. Denisova, ul. Dukelská – Horní, ul. Poštovní, ul. Dittersdorfova, ul. Zámecké náměstí, ul. Palackého ve městě Jeseník.

Termín uzavírky: dne 2. 6. 2022 od 15:40 do 18:40 hod.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950112, 950116, 950117, 950120 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase (mimo linku 950112) ze stávající zastávky Jeseník,aut.nádr. – I/44 ul. Smetanova – ul. Šumperská – I/60 Lipová – lázně do stávající zastávky Lipová-lázně,pošta a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky Lipová-lázně,rest.Selská světnička; Lipová-lázně, Dolní Lipová; Jeseník,Stavební podnik; Jeseník,Lipovská; Jeseník,žel.st.Jeseník,nemocnice nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 950112

Spoje č. 28, 29, 30, 31 budou po dobu uzavírky vedeny ve zkrácené trase ze / do zastávky Jeseník,Lázně,Priessnitz a do / ze zastávky Jeseník,žel.st., kde se otočí a vyčkají na čas odjezdu vratného spoje dle platného jízdního řádu.

Zastávky Jeseník,aut.nádr.; Jeseník,lékárna; Jeseník,Dukelská; Jeseník,u rybníčku nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 32 a 33 budou zpožděny o cca 5-10 min., vyčkají na otevření komunikací a budou vedeny ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 34 bude zpožděn o cca 5-10 min. a bude veden ve své trase dle platného jízdního řádu.

Navazující spoje s odjezdem ze zastávky Jeseník,aut.nádr. vyčkají na příjezd spojů č. 32 a 34 této linky a zajistí přestup cestujících!

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně 5 minut.