Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice I/46 ve městě Moravský Beroun

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
16. 5. 2022 0:00 - 15. 7. 2022 23:00

Uzavírka silnice I/46 ve městě Moravský Beroun

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné a částečné uzavírce silnice I/46 ve městě Moravský Beroun a mimo město až po hranici s Moravskoslezským krajem.

Termín uzavírky: od 16. 5. 2022 do 15. 7. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890331, 890334, 890923 dopravce VOJTILA Trans s. r. o. a 891923 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

Termín 1: 16. 5. 2022 – 19. 5. 2022 – fáze 1 pro BUS budou průjezdné všechny tři stavební úseky na silnici I/46

Termín 2: 20. 5. 2022 – 12. 6. 2022 – fáze 2 pro BUS bude neprůjezdný úsek silnice I/46 v Moravském Berouně mezi křižovatkami s ul. Dvořákova a ul. Havlíčkova

Termín 3: 13. 6. 2022 – 21. 6. 2022 – fáze 3 pro BUS budou neprůjezdné všechny tři stavební úseky na silnici I/46

Termín 4: 22. 6. 2022 – 1. 7. 27. 6. 2022 (zkrácení termínu) – fáze 4 pro BUS bude neprůjezdný úsek silnice I/46 extravilán směr Dvorce

Termín 5: 28. 6. 2022 – 15. 7. 2022 – dokončovací práce pro BUS budou průjezdné všechny tři stavební úseky na silnici I/46

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 16. 5. 2022 – 19. 5. 2022 fáze 1 pro BUS budou průjezdné všechny tři stavební úseky na silnici I/46
Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky prostorem stavby.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 20. 5. 2022 – 12. 6. 2022 fáze 2 pro BUS bude neprůjezdný úsek silnice I/46 v Moravském Berouně mezi křižovatkami s ul. Dvořákova a ul. Havlíčkova 

Uvedeným úsekem silnice I/46 mezi křižovatkami s ul. Dvořákova a ul. Havlíčkova nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek 890334 a 891923, které budou v Moravském Berouně vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze silnice I/46 nám. 9. května – II/440 ul. Dvořákova, ul. Partyzánská – ul. Janáčkova – I/46 ul. Opavská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


V termínu 13. 6. 2022 – 21. 6. 2022 fáze 3 pro BUS budou neprůjezdné všechny tři stavební úseky na silnici I/46 (od RD č. p. 198 v Moravském Berouně po extravilán směr Čabová a Dvorce)

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890331

Spoje budou v Moravském Berouně vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze silnice I/46 ul. Masarykova – ul. Polní do stávající zastávky Moravský Beroun,nám., ve které jsou spoje ukončeny, nebo naopak začínají dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

V termínu 13. 6. 2022 – 15. 6. 2022

Linka 890334

Úsekem křižovatky silnice I/46 ul. Opavská x ul. Janáčkova x ul. Svatoplukova směr Nové Valteřice nebude umožněn průjezd níže uvedeným spojům.

Spoje č. 7, 18, 21 a 36 budou začínat / ukončeny v zastávce Moravský Beroun,nám.

Zastávky Moravský Beroun,mlýn; Moravský Beroun,N.Valteřice,myslivna; Moravský Beroun,N.Valteřice,rest.; Moravský Beroun,N.Valteřice,točna nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 4 a 23 budou zrušeny bez náhrady.

Zastávky Moravský Beroun,nám.; Moravský Beroun,mlýn; Moravský Beroun,N.Valteřice,myslivna; Moravský Beroun,N.Valteřice,rest.; Moravský Beroun,N.Valteřice,točna nebudou obsluhovány bez náhrady.

Náhradní dopravu v úseku mezi zastávkami Moravský Beroun,nám.Moravský Beroun,N.Valteřice,točna bude vlastními prostředky zajišťovat město Moravský Beroun.

 

Spoje, které zajišťují dopravní obslužnost směr Norberčany / Město Libavá budou v Moravském Berouně ze zastávky Moravský Beroun,nám. vedeny obousměrnou objízdnou trasou ul. Polní – přes I/46 ul. Masarykova – III/44441 ul. Nádražní – ul. Gen. Svobody, ul. Stodolní – II/440 ul. Partyzánská do stávající zastávky Moravský Beroun,Granitol a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou těmito spoji obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 890923

Spoje (mezi Šternberkem a Moravským Berounem) budou v Moravském Berouně vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze silnice I/46 ul. Masarykova – ul. Polní do zastávky Moravský Beroun,nám., ve které jsou spoje ukončeny, nebo naopak začínají dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 891923

Spoje (mezi Olomoucí a Opavou) budou v místní části Ondrášov vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze silnice I/46 – III/44442 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Moravský Beroun,Ondrášov – III/44441 – III/4403 Moravský Beroun, ul. Dvorní Cesta – II/440 ul. Partyzánská s náhradní obsluhou stávající zastávky Moravský Beroun,Granitol – II/440 Stará Libavá – III/4405 Guntramovice – III/4407 Dvorce – I/46 ul. Olomoucká, ul. Náměstí do stávající zastávky Dvorce.nám. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Moravský Beroun,Ondrášov nebude těmito spoji obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěná na silnici III/44442 v blízkosti domu č. p. 43 k náhradním označníkům.

Zastávka Moravský Beroun,nám. nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Moravský Beroun,Granitol.

Zastávky Moravský Beroun,ČabováDvorce,u Farmy nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.


V termínu 22. 6. 2022 – 1. 7. 27. 6. 2022 (zkrácení termínu) fáze 4 pro BUS bude neprůjezdný úsek silnice I/46 extravilán směr Dvorce

Uvedeným úsekem silnice I/46 (extravilán směr Dvorce) nebude umožněn průjezd spojům linky 891923 (Olomouc – Opava), které budou v Moravském Berouně vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze silnice I/46 nám. 9. května – II/440 ul. Dvořákova, ul. Partyzánská – II/440 Stará Libavá – III/4405 Guntramovice – III/4407 Dvorce – I/46 ul. Olomoucká, ul. Náměstí do stávající zastávky Dvorce.nám. a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Moravský Beroun,OndrášovMoravský Beroun,nám. budou již těmito spoji obousměrně obsluhovány v původních polohách bez omezení.

Zastávky Moravský Beroun,ČabováDvorce,u Farmy nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.


V termínu 28. 6. 2022 – 15. 7. 2022 – dokončovací práce pro BUS budou průjezdné všechny tři stavební úseky na silnici I/46Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Na linku 891923 bude v průběhu fáze 3 a fáze 4 vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Uvedenými úseky silnice I/46 jsou vedeny i linky 853913, 854909, 854910 dopravce Transdev Morava s. r. o. a 902923 dopravce Z-Group bus a. s. vypravovány z Moravskoslezského kraje, které budou trasovány za podobných podmínek uvedených výše. Přesným popis bude přiložený pod článkem po zveřejnění koordinátorem veřejné dopravy Moravskoslezského kraje (KODIS).

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 923