Změny ve veřejné dopravě

Vánoční jarmark v obci Lesnice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
27. 11. 2021 0:00 - 27. 11. 2021 21:00

Vánoční jarmark v obci Lesnice

Z důvodu pořádání kulturně – společenské akce dojde k dočasnému přemístění autobusové zastávky na silnici II/370 v obci Lesnice.

Termín uzavírky: 27. 11. 2021 v čase od 12:00 do 19:00 hod. (akce zrušena)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 930203, 931203, 932217, 932271 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V průběhu pořádání kulturně – společenské akce dojde k obousměrnému omezení obsluhy stávající zastávky Lesnice,náves, která bude v čase od 12:00 do 19:00 hod. přemístěna k náhradním označníkům následovně:

  • Ve směru do / od Sudkova (pro linky 930203, 931203, 932217) bude zastávka přemístěna v obou směrech na silnici III/3701 do stanovených prostorů v blízkosti hřbitova
  • Ve směru do / od Brníčka (pro linky 930203, 931203, 932271) bude zastávka přemístěna v obou směrech dále na silnici II/370 do stanovených prostorů v blízkosti budovy Obecního úřadu č. p. 46