Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice III/31545 v obci Libina

Změna v autobusové dopravě
4. 10. 2021 0:00 - 11. 12. 2021 23:59

Částečná uzavírka silnice III/31545 v obci Libina

Z důvodu stavebních prací týkajících se Elektrizace a zkapacitnění trati Libina – Uničov dojde k částečné uzavírce silnice III/31545 v obci Libina.

Termín uzavírky: od 4. 10. 2021 do 11. 12. 2021

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 930229 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Libina,žel.st., která bude po dobu stavby v obou směrech přemístěna cca o 50 m směrem k místní části Libina, Obědné k náhradním označníkům.