Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4481 v obci Ochoz

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
20. 9. 2021 0:00 - 26. 9. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4481 v obci Ochoz

Z důvodu pokládky živičných vrstev po budování kanalizace a ČOV dojde k úplné uzavírce silnice III/4481 v obci Ochoz.

Termín uzavírky: od 20. 9. 2021 do 26. 9. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780440, 780447, 780448, 890301, 890305 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 780440

Spoje budou po obsluze stávající zastávky Hvozd a otočení na točně vedle prodejny potravin, vedeny obousměrnou objízdnou trasou po II/373 Březsko – II/373, II/366 ul. Švehlova (III/36628 ul. Karafiátova) Konice do zastávky Konice,aut.st. / případně Konice,ZŠ.

Zastávky Ochoz; Hvozd,Klužínek nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Budětsko,rozc.0.6 bude obousměrně obsluhována navíc i spoji, které zde běžně nezastavují a jsou vedeny v úseku Konice – Budětsko.

Zastávka Konice,stř.SÚS bude obousměrně obsluhována pouze spoji, které jsou vedeny v úseku Konice – Budětsko.

 

Linka 780447

Spoje budou po obsluze stávající zastávky Hvozd a otočení na točně vedle prodejny potravin, vedeny obousměrnou objízdnou trasou po II/373 Březsko – II/373, II/366 ul. Švehlova (III/36628 ul. Karafiátova) Konice do zastávky Konice,aut.st. / případně Konice,ZŠ.

Vybrané spoje budou ze stávající zastávky Hvozd provádět po silnicích II/373 – III/37340 – III/37341 závlek do zastávky Hvozd,Klužínek, kde se otočí a budou pokračovat zpět stejnou objízdnou trasou do Hvozdu a Konice.

Zastávky Ochoz; Budětsko,rozc.0.6Konice,stř.SÚS nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 780448

Spoje budou po obsluze náhradní zastávky Ochoz v prostoru křižovatky silnic III/4481 x III/37341 vedeny obousměrnou objízdnou trasou po III/37341 Hvozd, místní část Klužínek s náhradní obsluhou stávající zastávky Hvozd,Klužínek – III/37340, II/373 Hvozd, Březsko – II/373, II/366 ul. Švehlova (III/36628 ul. Karafiátova) Konice do zastávky Konice,aut.st. / případně Konice,ZŠ.

Zastávka Ochoz nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 400 m do prostoru křižovatky silnic III/4481 x III/37341 k náhradním označníkům.

Zastávka Budětsko,rozc.0.6 bude obousměrně obsluhována pouze spoji, které jsou vedeny v úseku Konice – Budětsko.

Zastávka Konice,stř.SÚS nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

 

Linky 890301, 890305

Spoje budou po obsluze náhradní zastávky Ochoz v prostoru křižovatky silnic III/4481 x III/37341 vedeny obousměrnou objízdnou trasou po III/37341 Hvozd, místní část Klužínek s náhradní obsluhou stávající zastávky Hvozd,Klužínek – III/37340, II/373 Hvozd, Březsko – II/373, II/366 ul. Švehlova (III/36628 ul. Karafiátova) Konice do zastávky Konice,aut.st. / případně Konice,ZŠ.

Zastávka Ochoz nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 400 m do prostoru křižovatky silnic III/4481 x III/37341 k náhradním označníkům.

Zastávky Budětsko,rozc.0.6Konice,stř.SÚS nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 440Linka 447Linka 448Linka 301Linka 305