Změny ve veřejné dopravě

Kulturní jarmark ve městě Zábřehu

Změna v autobusové dopravě
17. 9. 2021 0:00 - 19. 9. 2021 4:00

Kulturní jarmark ve městě Zábřehu

Z důvodu pořádání společensko – kulturní akce „Zábřežský kulturní jarmark“ dojde k úplné uzavírce silnice II/315 ul. nám. Osvobození, ul. Československé armády, silnice III/31527 ul. Postřelmovská a ul. nám. Osvobození ve městě Zábřeh.

Termín uzavírky: od 17. 9. 2021 (od 12:00 hod.) do 19. 9. 2021 (do 4:00 hod.)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 931207, 932271, 932274, 932276, 932277, 932286, 933246, 936001, 936002 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Spoje ve směru na Postřelmov budou vedeny ze zastávky Zábřeh,aut.st. obousměrnou objízdnou trasou II/315 ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – ul. Bezručova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Zubní odd. – III/31527 ul. Postřelmovská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Spoje ve směru na zastávku Zábřeh,žel.st. budou vedeny ze zastávky Zábřeh,aut.st. obousměrnou objízdnou trasou II/315 ul. Dvorská – II/369 ul. Dvorská – ul. Bezručova s náhradní obsluhou stávající zastávky Zábřeh,Zubní odd. – III/31527 ul. Postřelmovská – ul. Třešňová – ul. Tunklova – II/315 ul. Československé armády a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

 

Zastávka Zábřeh,nám.Osvobození nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Zábřeh,poliklinika nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Zábřeh,Zubní odd.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně do 5 minut.