Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4337 v obci Dobrochov

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
27. 9. 2021 0:00 - 21. 12. 2021 23:59

Úplná uzavírka silnice III/4337 v obci Dobrochov

Z důvodu rekonstrukce komunikace dojde k úplné uzavírce silnice III/4337 v obci Dobrochov.

Termín uzavírky: od 27. 9. 2021 do 19. 11. 2021 21. 12. 2021 (prodloužení termínu)

Uvedeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780407, 780408, 780409 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/4337 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následující objízdné trase:

 

Spoje č. 20, 21, 23, 3, 6 linky 780407 a spoje č. 32, 202, 206, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212 linky 780408 budou ze zastávky Dobrochov vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/0462 Brodek u Prostějova – III/4335 Kobeřice – III/4336 – místní komunikací s otočením na točně, potom obslouží náhradní zastávku Hradčany-Kobeřice,Kobeřice a budou pokračovat po silnici III/4335 dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Dobrochov,pohostinství nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Hradčany-Kobeřice,Kobeřice nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude, pro oba směry, přemístěna k náhradnímu označníku umístěnému na silnici III/4336 před RD č. p. 69.

 

Linka 780409

Spoje č. 19, 27 budou ze zastávky Dobrochov vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/0462 Brodek u Prostějova – III/4335 Kobeřice – III/4336 – místní komunikací s otočením na točně, potom obslouží náhradní zastávku Hradčany-Kobeřice,Kobeřice a budou pokračovat po silnici III/4335 dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 8 po obsluze náhradní zastávky Hradčany-Kobeřice,Kobeřice bude veden jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/4335 Brodek u Prostějova – III/0462 Dobrochov do stávající zastávky Dobrochov a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Dobrochov,pohostinství nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Hradčany-Kobeřice,Kobeřice nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude, pro oba směry, přemístěna k náhradnímu označníku umístěnému na silnici III/4336 před RD č. p. 69.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Stavební zásahy omezí silniční provoz i na silnici III/0462 v Dobrochově

Uvedeným úsekem bude po celou dobu stavby umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V blízkosti stavebního záboru se nachází autobusová zastávka Dobrochov, ve které bude umožněno autobusům zmíněných linek její řádné obsloužení v obou směrech.


Uvedeným úsekem silnice III/0462 je vedena i linka 810630 dopravce VYDOS BUS a.s., která bude trasována za stejných, výše uvedených  podmínek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 407Linka 408Linka 409