Změny ve veřejné dopravě

Částečné uzavírky ulic ve městě Zábřehu

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
24. 5. 2021 0:00 - 30. 11. 2021 23:00

Částečné uzavírky ulic ve městě Zábřehu

Z důvodu stavebních prací na úpravě vodovodní sítě dojde k částečným uzavírkám silnic III/31534 ul. Jiráskova a místních komunikací ul. Na Výsluní, ul. K Vápenikám a ul. Lidická v Zábřehu.

Termín uzavírky: od 24. 5. 2021 do 15. 10. 30. 11. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 932276, MHD 936001 a MHD 936002 dopravce ARRIVA MORAVA a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

24. 5. 2021 – 30. 11. 2021 – částečné uzavírky místních komunikací

28. 6. 2021 – 30. 11. 2021 – částečná uzavírka sil. III/31534 ul. Jiráskova

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy stávajících zastávek Zábřeh,pod hřbitovemZábřeh,sídl.Výsluní, které budou na dobu nezbytně nutnou přemístěny k náhradním označníkům dle potřeby stavby, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

Přesné termíny přemístění jednotlivých zastávek budou oznámeny zhotovitelem stavby v závislosti na postupu stavebních prací.