Technické a provozní standardy

Technické a provozní standardy Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje specifikují náležitosti, které je nutné ze strany dopravce naplnit k zajištění přepravního výkonu na území Olomouckého kraje při uplatnění pravidel IDSOK. Bez naplnění popsaných povinných standardů nemůže být dopravce zařazen do IDSOK.

Soubory ke stažení