Neobsluhování zastávky Bludov,Habermannova vila a přemístění zastávky Bludov,dol.konec v termínu od 11. 4. 2024 do 17. 4. 2024

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Vážení cestující,

z důvodu úplné uzavírky silnice I/44 u obce Bludov v místě železničního přejezdu „u Habermanna“ v termínu od 11. 4. 2024  do 17. 4. 2024. dochází ke změně obsluhy zastávek:

Dotčená linka: 246

Věc: zastávka Bludov,Habermannova vila nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Bludov,dol.konec nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 200 m dále do ul. Nádražní v blízkosti domů č. p. 344 a 343 k náhradním označníkům viz příloha.

Děkujeme za pochopení.

Soubory ke stažení