Úplné uzavírky silnic v místní části Přerova Penčicích v období 14. 9. – 15. 12. 2023

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Vážení cestující,

z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka a silnice III/4365 ul. Lipňanská v Přerově, místní části Penčice v termínu 14. 9. – 15. 12. 2023

Dotčené linky: 920510

Neobsloužené zastávky:

Linka 920510 spoj č. 23 a 30 – zastávka Přerov,Penčiče,Penčičky náves nebude obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěná cca o 400m k náhradnímu označníku směr Čekyně.

Děkujeme za pochopení.

Více informací k uzavírce naleznete zde.