Uzavírka křižovatky silnic II/366 x II/373 v Konici v období 19.-24. 9. 2023

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Vážení cestující,

z důvodu uzavírky ulice Zádvoří v Konici v termínu 18. 9. – 24. 9. 2023 dojde ke změně obsluhy zastávky Konice,,U Štafů.

Dotčené linky: 780437, 780443 a 780444.

Změna obsluhy zastávky:

Zastávka Konice,,U Štafů nebude ve směru Konice,,aut.st. obsluhována.

Předpokládané zpoždění: cca 5 – 7 min.

Více informací k uzavírce naleznete zde.

Děkujeme za pochopení.