Omezení dopravy v obci Drahany v období od 3. 4. do 31. 7. 2023

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Vážení cestující,

z důvodu stavebních prací na výstavbě chodníků dojde v termínu od  3. 4. do 31. 7. 2023 k částečné uzavírce silnic II/377 a III/37742 v obci Drahany.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780431 a 780433 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávka Drahany,,kostel  bude po dobu nezbytně nutnou obsluhovaná v náhradní zastávce. Náhradní označníky budou umístěny cca 50 m od stávajících směrem na Protivanov.

Více informací k uzavírce naleznete zde.

Děkujeme za pochopení.