Omezení dopravy v obci Drahany v období od 3. 4. do 31. 7. 2023

Vážení cestující,

z důvodu stavebních prací na výstavbě chodníků dojde v termínu od  3. 4. do 31. 7. 2023 k částečné uzavírce silnic II/377 a III/37742 v obci Drahany.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780431780433 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávka Drahany,,kostel  bude po dobu nezbytně nutnou obsluhovaná v náhradní zastávce. Náhradní označníky budou umístěny cca 50 m od stávajících směrem na Protivanov.

Více informací k uzavírce naleznete zde.

Děkujeme za pochopení.