Stačí jedna jízdenka…

Stačí jedna jízdenka... 1

Jízdenka IDSOK

S jízdenkou IDSOK můžete cestovat všemi dopravními prostředky objednávanými Olomouckým krajem, a to osobními a spěšnými vlaky, rychlíky a expresem Českých drah a.s., vlakem RegioJet, příměstskými autobusy a MHD v Šumperku, Zábřehu, Olomouci, Přerově, Prostějově a Hranicích.

Pokud si nepožádáte pro cestu vlakem o jízdenku IDSOK, dostanete jízdenku Českých drah vydanou dle tarifu TR 10 a tuto nelze použít v rámci celé sítě IDSOK.

Cena jízdenky IDSOK

Cena je stanovena platným Tarifem IDSOK. Podmínkou však je dodržení časové platnosti jízdenky, která je vytištěná ve spodní části zakoupené jízdenky.

Stačí jedna jízdenka... 2

Zónové uspořádání

Území Olomouckého kraje je rozčleněno do tarifních zón, v rámci kterých je možné využívat dopravní prostředky (autobusy, osobní a spěšné vlaky, vybrané rychlíky a express ČD, vlak RegioJet a vozidla MHD) všech dopravců, jejichž linky a spoje jsou začleněny do IDSOK (Příloha č. 3 Tarifu IDSOK).

Možnost přestupů

Jednou z největších výhod IDSOK je možnost přestupů mezi dopravci, kteří jsou zahrnuti do systému IDSOK. Znamená to tedy, že na jednu jízdenku platnou pro dané zóny (zónu) v rámci její časové platnosti může cestující přestupovat na různé dopravní prostředky IDSOK.


Označení – systém IDSOK 

Stačí jedna jízdenka... 3

Poznáte jej podle loga IDSOK umístěného v blízkosti předních dveří nebo na čele vozidla.

Stačí jedna jízdenka... 4
Stačí jedna jízdenka... 5
Stačí jedna jízdenka... 6

 

Přehled rychlíků integrovaných do IDSOK od 1. 1. 2020 naleznete na https://www.idsok.cz/system-idsok/zeleznice-v-idsok/

Zde všude platí jízdenka IDSOK

JEZDĚTE S NÁMI