Stačí jedna jízdenka…

Ilustrační foto - Stačí jedna jízdenka... - IDSOK 1

Jízdenka IDSOK

S jízdenkou IDSOK můžete cestovat všemi dopravními prostředky objednávanými Olomouckým krajem, a to osobními a spěšnými vlaky, rychlíky a expresem Českých drah a.s., vlakem RegioJet, příměstskými autobusy a MHD v Šumperku, Zábřehu, Olomouci, Přerově, Prostějově a Hranicích.

Pokud si nepožádáte pro cestu vlakem o jízdenku IDSOK, dostanete jízdenku Českých drah vydanou dle tarifu TR 10 a tuto nelze použít v rámci celé sítě IDSOK.

Cena jízdenky IDSOK

Cena je stanovena platným Tarifem IDSOK. Podmínkou však je dodržení časové platnosti jízdenky, která je vytištěná ve spodní části zakoupené jízdenky.

Ilustrační foto - Stačí jedna jízdenka... - IDSOK 3

Zónové uspořádání

Území Olomouckého kraje je rozčleněno do tarifních zón, v rámci kterých je možné využívat dopravní prostředky (autobusy, osobní a spěšné vlaky, vybrané rychlíky a express ČD, vlak RegioJet a vozidla MHD) všech dopravců, jejichž linky a spoje jsou začleněny do IDSOK (Příloha č. 3 Tarifu IDSOK).

Možnost přestupů

Jednou z největších výhod IDSOK je možnost přestupů mezi dopravci, kteří jsou zahrnuti do systému IDSOK. Znamená to tedy, že na jednu jízdenku platnou pro dané zóny (zónu) v rámci její časové platnosti může cestující přestupovat na různé dopravní prostředky IDSOK.


Označení – systém IDSOK 

Ilustrační foto - Stačí jedna jízdenka... - IDSOK 5

Poznáte jej podle loga IDSOK umístěného v blízkosti předních dveří nebo na čele vozidla.

Ilustrační foto - Stačí jedna jízdenka... - IDSOK 7
Ilustrační foto - Stačí jedna jízdenka... - IDSOK 9
Ilustrační foto - Stačí jedna jízdenka... - IDSOK 11

 

Přehled rychlíků integrovaných do IDSOK od 1. 1. 2020 naleznete na https://www.idsok.cz/system-idsok/zeleznice-v-idsok/

Zde všude platí jízdenka IDSOK

JEZDĚTE S NÁMI