Informační materiál IDSOK

Vážení cestující,

Koordinátor integrovaného dopravního systému (KIDSOK) pro Vás vytvořil přehledné informační letáky pro snadnější cestování napříč Olomouckým krajem a lepší orientaci v Tarifu IDSOK.

IDSOK integruje do jednoho dopravního systému dopravce zajišťující železniční, linkovou a městskou dopravu.

Materiál naleznete na informačních kancelářích dopravců či zde: