Pokyn k přepravě organizované skupiny cestujících v systému IDSOK

Přepravu organizované skupiny 15 a více osob v systému IDSOK je nezbytné, vzhledem k omezené kapacitě autobusů, konzultovat ideálně e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s příslušným dopravcem nebo Koordinátorem IDSOK (kidsok@kidsok.cz).

Při konzultaci požadované přepravy uvede vedoucí organizované skupiny zejména:
► své identifikační a kontaktní údaje,
► počet osob (příp. objem zavazadel),
► datum odjezdu ve směru tam, zastávku nástupní a výstupní, čas, číslo linky,
► datum odjezdu ve směru zpět, zastávku nástupní a výstupní, čas, číslo linky.
Dopravce situaci vyhodnotí podle průměrné vytíženosti dotčených spojů a navrhne vedoucímu organizované skupiny optimální možnost přepravy.

Pokud lze důvodně očekávat, že přijetím organizované skupiny k přepravě by mohlo dojít v průběhu další přepravy k vyčerpání maximální kapacity vozidla, což by mělo za následek nepřepravení pravidelných cestujících z dalších nácestných zastávek spoje, je pověřená osoba oprávněna prohlásit (v souladu s SPP IDSOK, Čl. 8., bod 2), písm. f) vozidlo za obsazené a organizovaná skupina osob nebude v takovém případě z důvodu obsazeného vozidla přepravena požadovaným spojem. Pověřená osoba uvědomí o nutnosti informovat se o možnosti přepravy organizované skupiny u dopravce.

Pro přepravu organizovaných skupin osob nedoporučujeme vzhledem k omezené kapacitě vozidel využívat spoje v čase dopravní špičky 6:30-8:00 a 14:00-16:00 hodin.