Sjednocení QR kódů na jízdenkách IDSOK

Dopravce České dráhy, a.s. na jízdenkách IDSOK od 1. února 2023 tiskne standardizovaný QR kód IDSOK, který je totožný s QR kódem v nové mobilní aplikaci MobilOK new. Nyní se cestující nově s jízdenkou IDSOK vydanou dopravcem České dráhy, a.s. odbaví i v autobuse přiložením QR kódu ke čtecímu zařízení. Dochází k postupnému sjednocování možností elektronického odbavení v rámci systému IDSOK.

KIDSOK aktuálně jedná s dopravcem DPMO, a.s. ohledně požadavku na využívání našeho QR kódu na jízdenkách vydaných tímto dopravcem.