Rozhodnutí hejtmana o přijetí regulačních opatření v dopravě za krizových stavů

V příloze naleznete dokument Rozhodnutí hetmana o přijetí regulačních opatření v dopravě za krizových stavů vydaný v souvislosti s epidemií koronaviru.