Pokyn ke skupinovému cestování v systému IDSOK

Přepravu organizované skupiny 15 a více osob v systému IDSOK je nezbytné, vzhledem k omezené kapacitě autobusů, konzultovat nejpozději 2 pracovní dny předem s příslušným dopravcem.

Při konzultaci požadované přepravy uvede vedoucí organizované skupiny zejména:
► své identifikační a kontaktní údaje,
► počet osob (příp. objem zavazadel),
► datum odjezdu ve směru tam, zastávku nástupní a výstupní, čas, číslo linky,
► datum odjezdu ve směru zpět, zastávku nástupní a výstupní, čas, číslo linky.
Dopravce situaci vyhodnotí a navrhne vedoucímu organizované skupiny optimální možnost přepravy.

Pokud lze důvodně očekávat, že přijetím organizované skupiny k přepravě by mohlo dojít v průběhu další přepravy k vyčerpání maximální kapacity vozidla, což by mělo za následek nepřepravení cestujících z dalších nácestných zastávek spoje, je pověřená osoba oprávněna prohlásit (v souladu s SPP IDSOK, Čl. 8., bod 2), písm. f) vozidlo za obsazené a organizovaná skupina osob nemusí být z důvodu obsazeného vozidla přepravena požadovaným spojem. Pověřená osoba podá vysvětlení o nutnosti informovat se o možnosti přepravy organizované skupiny min. 2 pracovní dny předem u dopravce. Dopravce navrhne vedoucímu organizované skupiny osob optimální řešení.