Pokyny cestujícím v náhradní autobusové dopravě

Na výlukových spojích je povolen nástup pouze předními dveřmi. Cestující se musí prokázat platným jízdním dokladem.

V rámci urychlení a plynulosti odbavení cestujících v autobusech náhradní dopravy jsou cestující povinni mít zakoupený časový jízdní doklad IDSOK nebo TR10 (týdenní, měsíční). Pokud cestující tento jízdní doklad mít nebude, bude odbaven v Tarifu dopravce České dráhy, a. s. (TR 10).

Jízdenky pro přepravu v náhradní dopravě musí být pouze v papírové formě.