Integrovaný systém Olomouckého kraje

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje - IDSOK.cz

Ilustrační foto - Cestující POZOR - IDSOK 1

Cestující POZOR

Při vstupu do vozidla veřejné osobní dopravy je cestující povinen na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví mít na ústech řádně nasazený respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu). V případě … Číst více »

Ilustrační foto - Rozšíření KOMBI ZÓN od 1. dubna 2021 - IDSOK 3

Rozšíření KOMBI ZÓN od 1. dubna 2021

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK) nabízí vedle jednotlivých časových a síťových jízdenek také jízdenky KOMBI ZÓNA. Jízdenka KOMBI ZÓNA umožňuje přepravu mezi výchozím a cílovým místem po odlišných trasách ležících v zónách příslušné … Číst více »

upozornění cestujícím

UPOZORNĚNÍ CESTUJÍCÍM

Od 1. 2. 2021 v zóně 71-Olomouc omezujeme nástup do autobusů příměstských linek provozovaných dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. Nástup cestujících do autobusů je umožněn pouze předními dveřmi. U dopravců VOJTILA TRANS s.r.o. a FTL – … Číst více »

Upozornění cestujícím

Upozorňujeme cestující na omezení provozních dob osobních pokladen dopravce České dráhy a. s. v Olomouckém kraji pro rok 2021. Více zde: PROVOZNÍ DOBY POKLADEN V OLOMOUCKÉM KRAJI pro JŘ 2021