Integrovaný systém Olomouckého kraje

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje - IDSOK.cz

qr kód

Cestující POZOR

QR kód na jízdním dokladu IDSOK je nedílnou součástí tohoto dokladu a není možné ho odstraňovat či jinak znehodnocovat (ohýbat). Takto upravený jízdní doklad je považován za neplatný.  

oblastní jízdenka

Jednodenní oblastní jízdenka JESENÍKY

Na základě společné aktivity Euroregionu Praděd, Moravskoslezského kraje, Olomouckého kraje, Koordinátora ODIS s.r.o., KIDSOK, p.o. a dopravců ARRIVA MORAVA a.s., České dráhy, a.s., Z-Group bus a.s., GWTrain Regio a.s., MBM rail … Číst více »

Ilustrační foto - Cestující POZOR - IDSOK 6

Cestující POZOR

Při vstupu do vozidla veřejné osobní dopravy je cestující povinen na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví mít na ústech řádně nasazený respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu). V případě … Číst více »