Integrovaný systém Olomouckého kraje

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje - IDSOK.cz

Nové KOMBI ZÓNY od 1. 4. 2021

Od 1. 4. 2021 mohou cestující nově využívat KOMBI ZÓNU na celou oblast Jesenicko tj. KOMBI ZÓNU 946 JE Sever a dále KOMBI ZÓNU 947 PŘ-Líšná pro oblast Přerovska. Jízdenka KOMBI ZÓNA umožňuje přepravu dopravními prostředky IDSOK … Číst více »

Ilustrační foto - Cestující POZOR - IDSOK 4

Cestující POZOR

Při vstupu do vozidla veřejné osobní dopravy je cestující povinen na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví mít na ústech řádně nasazený respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu). V případě … Číst více »

Ilustrační foto - Rozšíření KOMBI ZÓN od 1. dubna 2021 - IDSOK 6

Rozšíření KOMBI ZÓN od 1. dubna 2021

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK) nabízí vedle jednotlivých časových a síťových jízdenek také jízdenky KOMBI ZÓNA. Jízdenka KOMBI ZÓNA umožňuje přepravu mezi výchozím a cílovým místem po odlišných trasách ležících v zónách příslušné … Číst více »

UPOZORNĚNÍ CESTUJÍCÍM

Od 1. 2. 2021 v zóně 71-Olomouc omezujeme nástup do autobusů příměstských linek provozovaných dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. Nástup cestujících do autobusů je umožněn pouze předními dveřmi. U dopravců VOJTILA TRANS s.r.o. a FTL – … Číst více »