Návrh změn JŘ Uničovka od 11. 6. 2023

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Vážení cestující,

rádi bychom Vás informovali o připravovaných změnách jízdních řádů, které plánujeme realizovat s platností od 11. 6. 2023. Převážná část změn jízdních řádů souvisí s úpravou spojů a časovými posuny v souvislosti se změnou dopravního konceptu vlakové dopravy na trati 290 Olomouc-Uničov-Šumperk.

Jízdní řády nemají konečnou podobu, v případě, že by Vám některá z navrhovaných změn zkomplikovala nebo znemožnila cestování, budeme rádi za upozornění nebo zpětnou vazbu nejpozději do 17. 5. 2023 do 8:00 hodin na e-mail kidsok@kidsok.cz.

 

Návrh změn JŘ VLD – Uničovka od 11. 6. 2023

890313 Litovel – Pňovice – Šternberk

 • Spoje 15, 17 – úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 17 – skrytí poznámky o návaznosti, spoj bude nadále vyčkávat v zast. Šternberk,aut.st. na vlaky

890321 Uničov – Šumvald – Oskava,Bedřichov

Pracovní dny

 • Zastávka Uničov,Nová Dědina,TEKRO bude obsluhována v režimu na znamení
 • Spoje 2, 5, 10, 21, 32 – úprava jízdních dob v průběhu spojů
 • Spoj 19 – uspíšen o 5 minut, 9:00 Uničov,aut.st. – 9:20 Šumvald,Břevenec,křiž.
 • Spoj 23 – opožděn o 3 minuty, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 15:25 Uničov,aut.st. – 15:49 Šumvald,Břevenec,křiž,
 • Spoj 27 – uspíšen o 2-5 minut, návaznost od vlaku z Olomouce, 16:18 Uničov,UNEX – 17:10 Oskava,Bedřichov,konečná
 • Spoj 29 – uspíšen o 5 minut, 17:40 Uničov,UNEX – 18:15 Oskava,hor.záv.
 • Spoj 33 – uspíšen o 30 minut, nová návaznost od vlaku z Olomouce a od linky 890335 z Litovle, naopak je zrušena možnost přestupu z linky 890364 z Olomouce
 • Spoj 22 – opožděn o 10 minut, 15:55 Šumvald,Břevenec,křiž. – 16:15 Uničov,aut.st.
 • Spoj 24 – uspíšen o 5 minut, návaznost na linku 890364 do Olomouce, 15:55 Oskava,Bedřichov,konečná – 16:35 Uničov,aut.st.
 • Spoj 28 – uspíšen o 10 minut, návaznost na vlak do Olomouce zachována, 18:15 Oskava,hor.záv. – 18:45 Uničov,aut.st.
 • Spoj 36 – uspíšen o 5 minut 9:25 Šumvald,Břevenec,křiž. – 9:45 Uničov,aut.st.

Víkendy

 • Spoj 30 – úprava jízdních dob v průběhu spojů,
 • Spoj 9 – uspíšen o 15 minut, návaznost od vlaku z Olomouce zachována, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 8:15 Uničov,aut.st. – 8:57 Oskava,Bedřichov,konečná
 • Spoj 13 – uspíšen o 17 minut, návaznost od vlaku z Olomouce zachována, nová návaznost v zast. Oskava,hor.záv. od linky 930204 ze Šumperku, prodloužení trasy ze zastávky Uničov,TESCO, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 10:17 Uničov,TESCO – 11:00 Oskava,Bedřichov,konečná
 • Spoj 17 – uspíšen o 13 minut, návaznost od vlaku z Olomouce zachována, 14:12 Uničov,TESCO – 14:57 Oskava,Bedřichov,konečná
 • Spoj 25 – opožděn o 5 minut, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 15:45 Uničov,aut.st. – 16:15 Oskava,hor.záv.
 • Spoj 12 – uspíšen o 25 minut, nová návaznost na vlak do Olomouce, 9:00 Oskava,Bedřichov,konečná – 9:45 Uničov,aut.st.
 • Spoj 14 – uspíšen o 10 minut, nová návaznost na vlak do Olomouce, 11:05 Oskava,Bedřichov,konečná – 11:50 Uničov,poliklinika
 • Spoj 20 – uspíšen o 15 minut, nová návaznost na vlak do Olomouce, 15:00 Oskava,Bedřichov,konečná – 15:45 Uničov,aut.st.

890322 Uničov – Újezd – Dlouhá Loučka

 • Linka zrušena, spoje převedeny do linky 890326

890323 Uničov – Úsov

 • Spoje 1, 3, 11 a 18 – úprava jízdních dob v průběhu spojů
 • Spoj 5 – uspíšen o 5 minut, 8:00 Uničov.aut.st. – 8:20 Medlov,Králová,náves
 • Spoj 7 – opožděn o 3 minuty, úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 17 – opožděn o 7 minut na odjezdu ze zast. Uničov,žel.st., návaznost od vlaku z Olomouce zachována, úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 19 – opožděn o 3 minuty na odjezdu ze zast. Uničov,žel.st., návaznost od vlaku z Olomouce zachována, úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 21 – uspíšen o 4 minuty, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 18:26 Uničov,UNEX – 19:10 Úsov,nám.
 • Spoj 23 – opožděn o 3 minuty, návaznost od linky 890326 ze směru Uničov,Šumperská, 22:43 Uničov,aut.st. – 23:15 Úsov,nám.
 • Spoj 4 – uspíšen o 1 minutu, úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 6 – pojede každý pracovní den, 6:54 Úsov,nám. – 7:37 Uničov,žel.st. přes zast. Uničov,Dukelská
 • Spoj 8 – zrušen, nahrazen spojem 6
 • Spoj 12 – uspíšen o 5 minut, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 8:20 Medlov,Králová,náves – 8:43 Uničov,žel.st.
 • Spoj 24 – opožděn o 10 minut, 17:00 Medlov,Králová,náves – 17:19 Uničov,aut.st.
 • Spoj 26 – prodloužen do zast. Uničov,UNEX

890324 Uničov – Řídeč – Šternberk

 • Beze změn.

890325 Uničov – Troubelice – Libina

 • Spoj 15 – opožděn o 8 minut z Uničova, úprava jízdních dob v průběhu spoje, návaznost od vlaku z Olomouce zachována, návaznost v zast. Libina,u Cásků na linku 930204 do Šumperku zachována, 16:25 Uničov,aut.st. – 16:49 Libina,u Cásků
 • Spoj 17 – opožděn o 20 minut, nová návaznost od vlaku z Olomouce, 17:10 Uničov,aut.st. – 17:49 Libina,nám.1.máje
 • Spoj 19 – uspíšen o 32 minut, úprava jízdních dob v průběhu spoje, nová návaznost od vlaku z Olomouce a od linky 890335 z Litovle, naopak je zrušena možnost přestupu z linky 890364 z Olomouce
 • Spoj 21 – uspíšen o 2 minuty, úprava jízdních dob v průběhu spoje, návaznost od linky 890321 v zast. Uničov,aut.st. ze zast. Uničov,UNEX zachována
 • Spoj 2 – úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 22 – opožděn o 15 minut kvůli opoždění předchozího obratového spoje, úprava jízdních dob 17:50 Libina,nám.1.máje – 18:24 Uničov,TESCO

890326 Uničov – Dlouhá Loučka – Paseka – Uničov

Pracovní dny

 • Spoje 11, 15, 18, 23, 28 a 38 – úprava jízdních dob v průběhu spojů
 • Spoj 1 – zrušen (5:22 Uničov,Dukelská – 5:27 Uničov,UNEX)
 • Spoj 3 – zrušen (5:30 Uničov,poliklinika – 5:38 Uničov,UNEX)
 • Spoj 5 – uspíšen o 3 minuty, úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 7 – přečíslován, v sudém směru jako spoj 74
 • Spoj 9 – opožděn o 3 minuty, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 6:35 Uničov,sídl.Pionárů – 6:43 Uničov,UNEX
 • Spoj 13 – opožděn o 22 minut, prodloužen do Újezdu, 11:40 Uničov,aut.st. – 12:32 Újezd,rest.Jednota
 • Spoj 19 – sloučen se spojem 21
 • Spoj 27 – opožděn o 5 minut, prodloužen do Újezdu 16:10 Uničov,aut.st. – 15:45 Újezd,rest.Jednota
 • Spoj 29 – uspíšen o 10 minut, 16:40 Uničov,aut.st. – 17:10 Paseka,hor.konec
 • Spoj 31 – opožděn o 5 minut, 18:40 Uničov,aut.st. – 19:14 Újezd,rest.Jednota
 • Spoj 33 – opožděn na odjezdu ze zast. Uničov,Šumperská o 10 minut, úprava jízdních do v průběhu spoje, 22:40 Uničov,Šumperská – 23:05 Paseka,hor.konec
 • Spoj 35 – sloučen se spojem 37, 13:47 Uničov,UNEX – 14:39 Uničov,Brníčko,Jednota
 • Spoj 61 – přečíslovaný spoj, 4:35 Paseka,sanatorium – 5:14 Uničov,aut.st.
 • Spoj 63 – spoj přesunutý z linky 890322, úprava časové polohy, 5:27 Dlouhá Loučka,Plinkout,Jednota – 6:10 Uničov,aut.st.
 • Spoj 65 – nový spoj v pracovní dny, návaznost na vlaky směr Olomouc a Šumperk, 6:31 Paseka,sanatorium – 6:51 Újezd,žel.st.
 • Spoj 73 – spoj přesunutý z linky 890322, jede ve dnech školního vyučování, 13:34 Dlouhá Loučka,Plinkout,Jednota – 14:05 Újezd,rest.Jednota
 • Spoj 75 – spoj přesunutý z linky 890322, jede o prázdninách, 13:38 Dlouhá Loučka,Plinkout,Jednota – 14:15 Uničov,aut.st.
 • Spoj 2 – začátek trasy v zast. Dlouhá Loučka,Valš.Důl,točna, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 4:30 Dlouhá Loučka,Valš.Důl,točna – 5:15 Uničov,aut.st.
 • Spoj 12 – prodloužení trasy z Újezdu, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 6:52 Újezd,žel.st. – 7:39 Uničov,aut.st.
 • Spoj 16 – začátek trasy v zast. Dlouhá Loučka,Valš.Důl,točna, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 7:05 Dlouhá Loučka,Valš.Důl,točna – 7:45 Uničov,aut.st.
 • Spoj 22 – opožděn o 3 minuty, 13:30 Paseka,hor.konec – 14:03 Uničov,aut.st.
 • Spoj 26 – uspíšen o 8 minut, úprava jízdních dob v průběhu spoje, návaznost od vlaků zachována, 14:05 Újezd,žel.st. – 14:42 Uničov,aut.st.
 • Spoj 30 – nový spoj 15:30 Uničov,,UNEX – 15:36 Uničov,Dukelská
 • Spoj 34 – uspíšen o 20 minut, návaznost od vlaku z Olomouce zachována, 17:25 Újezd,rest.Jednota – 18:00 Uničov,aut.st.
 • Spoj 40 – opožděn o 2 minuty, 14:25 Uničov,Šumperská – 14:39 Uničov,UNEX
 • Spoj 66 – spoj přesunutý z linky 890322, jede v pracovní dny, prodloužen z Uničova, 19:50 Uničov,aut.st. – 20:08 Újezd,žel.st. – 20:42 Uničov,aut.st.
 • Spoj 74 – přečíslován (původně v lichém směru), uspíšen o 15 minut, 5:50 Uničov,aut.st. – 6:19 Paseka,sanatorium
 • Spoj 78 – přesunutý z linky 890322, 13:05 Újezd,rest.Jednota – 13:33 Dlouhá Loučka,Plinkout,Jednota
 • Spoj 80 – přesunutý z linky 890322, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 14:43 Uničov,aut.st. – 15:33 Dlouhá Loučka,Plinkout,Jednota

Víkendy

 • Spoje 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 214 – nové víkendové spoje převedené z linky 890322, nebudou obsluhovat Plinkout, bude zavedeno přímé spojení Dlouhé Loučky a Uničova.

890327 Uničov – Troubelice – Lipinka

 • Beze změn.

890328 Šternberk – Jívová – Domašov nad Bystřicí

Pracovní dny

 • Spoj 19 – uspíšen o 15 minut, 17:20 Šternberk,Dvorská – 17:55 Jívová,nám.
 • Spoj 2 – uspíšen na odjezdu z Jívové o 2 minuty, úprava jízdních dob v průběhu spoje, zachování návaznosti v zast. Šternberk,aut.st. na linku 890923 do Olomouce, 4:53 Jívová,nám. – 5:27 Šternberk,Dvorská

Víkendy

 • Spoj 3 – opožděn o 5 minut, 6:05 Šternberk,Dvorská – 6:47 Domašov n.Bystř.,žel.st.
 • Spoj 4 – uspíšen o 5 minut, 5:00 Jívová,nám. – 5:29 Šternberk,Dvorská
 • Spoj 16 – uspíšen o 15 minut, nová návaznost ve Šternberku na vlak směr Olomouc, 13:15 Domašov n.Bystř.,žel.st. – 14:00 Šternberk,aut.st.

890329 Šternberk – Štěpánov,Moravská Huzová,Benátky

 • Spoj 1 – opožděn o 5 minut, úprava jízdních dob v průběhu spoje, návaznost na vlak směr Olomouc zachována, 6:35 Šternberk,Dvorská – 7:03 Štěpánov,Mor.Huzová,Benátky
 • Spoj 3 – úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 5 – opožděn o 5 minut, nová návaznost na vlak směr Olomouc, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 10:50 Šternberk,Dvorská – 11:20 Štěpánov,Novoveská
 • Spoj 9 – zrušen (14:05 Šternberk,Dvorská – 14:17 Lužice,nám.), alternativou je souběžný spoj linky 890313
 • Spoj 10 – zrušen (14:18 Lužice,nám. – 14:30 Šternberk,Dvorská), alternativou je souběžný spoj linky 890313
 • Spoj 11 – opožděn o 10 minut, návaznost ve Šternberku od vlaků z Olomouce a Uničova, návaznost v zast. Štěpánov,kino na linku 890364 do zast. Štěpánov,Novoveská, 14:45 Šternberk,Dvorská – 15:20 Štěpánov,Mor.Huzová,Benátky
 • Spoj 15 – prodloužen ze zast. Šternberk,Dvorská, opožděn o 5 minut, návaznost v zast. Lužice,statek na linku 890364 zachována, 10:10 Šternberk,Dvorská – 10:26 Lužice,statek
 • Spoj 2 – uspíšen na odjezdu z Benátek o 5 minut, pojede přes zast. Šternberk,nem. nová návaznost od vlaků z Olomouce a Uničova, 4:50 Štěpánov,Mor.Huzová,Benátky – 5:30 Šternberk,Dvorská
 • Spoj 8 – opožděn na odjezdu ze zast. Šternberk,aut.st. o 4 minuty, nová návaznost od vlaků z Olomouce a Uničova
 • Spoj 12 – uspíšen na odjezdu z Benátek o 5 minut, pojede přes zast. Šternberk,nem. nová návaznost od vlaků z Olomouce a Uničova, 15:30 Štěpánov,Mor.Huzová,Benátky – 16:05 Šternberk,Dvorská
 • Spoj 14 – opožděn o 2 minuty, úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 16 – opožděn o 5 minut, návaznost v zast. Lužice,statek od linky 890364 zachována, 10:29 Lužice,statek – 10:41 Šternberk,Dvorská

890330 Šternberk – Bělkovice-Lašťany – Samotíšky

 • Spoj 3 – uspíšen o 5 minut, 6:00 Šternberk,Dvorská – 6:35 Samotíšky,škola
 • Spoj 5 – opožděn o 5 minut, návaznost na vlak směr Olomouc, 13:50 Šternberk,Dvorská – 14:20 Samotíšky,škola
 • Spoj 7 – úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 6 – opožděn na odjezdu ze Samotíšek o 2 minuty, úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 8 – opožděn na odjezdu ze Samotíšek o 5 minut, neobslouží zast. Šternberk,nem.; Šternberk,Svatoplukova; Šternberk,Sadová a Šternberk,Opavská MěÚ, 15:45 Samotíšky,škola – 16:10 Šternberk,Dvorská
 • Spoj 10 – nový spoj v pracovní dny, návaznost ve Šternberku od vlaků z Olomouce a Uničova, 6:00 Dolany,rest. – 6:25 Šternberk,Dvorská

890331 Šternberk – Horní Loděnice – Moravský Beroun

Aktualizace časových poloh nebo úprava trasy většiny spojů vzhledem k novému jízdnímu řádu železniční dopravy a doplnění novými spoji, případně spoji příměstské dopravy. Níže jsou uvedeny změny v dopravní obslužnosti obcí Horní Loděnice a Moravský Beroun.

 • Spoj 5 – uspíšen na příjezdu do Moravského Berouna o 10 minut, 6:00 Šternberk,aut.st. – 6:35 Moravský Beroun,nám.
 • Spoj 31 – neobslouží zast. Horní Loděnice,Nové Dvorce, 13:55 Šternberk,aut.st. – 14:30 Horní Loděnice,u váhy
 • Spoj 34 – neobslouží zast. Horní Loděnice,Nové Dvorce, uspíšen o 5 minut, 14:35 Horní Loděnice – 15:05 Šternberk,aut.st.

890332 Paseka – Řídeč – Šternberk

 • Spoj 1 – nejede od 4. 9. 2023, nahrazen linkou 854912 ve stejné časové poloze
 • Spoj 5 – úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 7 – uspíšen na odjezdu z Mladějovic o 2 minuty, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 7:56 Mladějovice,rozc. – 8:30 Šternberk,Dvorská
 • Spoj 9 – uspíšen o 15 minut, úprava jízdních dob v průběhu spoje, návaznost ve Šternberku od vlaku z Olomouce, 10:30 Mladějovice,farma – 11:05 Šternberk,Dvorská
 • Spoj 15 – opožděn o 5 minut, pojede přes zast. Šternberk,nem., návaznost ve Šternberku od vlaků z Olomouce a Uničova, 15:48 Paseka,sanatorium – 16:25 Šternberk,Dvorská
 • Spoj 19 – nový spoj ve dnech školního vyučování, 6:10 Řídeč,točna – 6:30 Šternberk,Dvorská
 • Spoj 2 – úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 4 – opožděn na odjezd ze Šternberku o 13 minut, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 6:58 Šternberk,Dvorská – 7:26 Mladějovice,rozc.
 • Spoj 8 – uspíšen o 10 minut, návaznost ve Šternberku na vlak směr Olomouc, 9:50 Šternberk,Dvorská – 10:28 Mladějovice,farma
 • Spoj 14 – opožděn o 5 minut, návaznost ve Šternberku od vlaku z Olomouce, 15:10 Šternberk,Dvorská – 15:47 Paseka,sanatorium
 • Spoj 16 – uspíšen o 5 minut, návaznost ve Šternberku od vlaku z Olomouce, 17:15 Šternberk,Dvorská – 17:37 Řídeč,točna
 • Spoj 20 – nový spoj ve dnech školního vyučování, 5:46 Šternberk,Dlouhá – 5:57 Řídeč,točna

890333 Šternberk – Domašov nad Bystřicí – Norberčany

Pracovní dny

 • Spoj 1 – obslouží zast. Šternberk,Masarykova
 • Spoj 13 – opožděn o 5 minut, úprava jízdních dob v průběhu spoje, návaznost od vlaků ze směru Olomouc a Uničov, 14:15 Šternberk,aut.st. – 15:31 Norberčany,Stará Libavá,křiž.
 • Spoj 23 – obslouží zast. Šternberk,Masarykova
 • Spoj 2 – úprava jízdních dob v průběhu spoje, zachování návaznost v zast. Šternberk,aut.st. na linku 890923 do Olomouce
 • Spoj 22 – obslouží zast. Šternberk,Masarykova

Víkendy

 • Spoj 15 – uspíšen o 5 minut, obslouží zast. Šternberk,Masarykova, návaznost od vlaku ze směru Olomouc, 14:55 Šternberk,aut.st. – 15:25 Hraničné,Petrovice,rest.

890334  Moravský Beroun – Norberčany – Moravský Beroun,Nové Valteřice 

Pracovní dny

 • Spoj 39 – opožděn o 8 minut, návaznost od vlaku z Olomouce, 21:42 Moravský Beroun,žel.st. – 21:45 Moravský Beroun,nám.
 • Spoj 54 – opožděn o 10 minut, 21:32 Moravský Beroun,nám. – 21:35 Moravský Beroun,žel.st.
 • Spoj 75 – nový spoj v pracovní dny, návaznost od vlaku ze směru Krnov, 22:12 Moravský Beroun,žel.st. – 22:15 Moravský Beroun,nám.

Víkendy

 • Spoj 51 – úprava jízdních dob v průběhu spoje, 6:20 Moravský Beroun,žel.st. – 6:23 Moravský Beroun,nám.
 • Spoj 14 – uspíšen o 8 minut, návaznost na vlak směr Olomouc, 6:24 Moravský Beroun,nám. – 6:27 Moravský Beroun,žel.st.

890335 Litovel – Uničov

 • Všechny spoje – úprava jízdních dob v průběhu spojů
 • Spoj 1 – neobslouží zast. Uničov,Šumperská, náhradou bude přestup na linku 890321
 • Spoj 3 – ukončen na zast. Uničov,Šumperská
 • Spoj 5 – uspíšen o 1 minutu, 6:50 Litovel,Nasobůrky,prům.zóna – 7:5 Uničov,aut.st.
 • Spoj 7 – opožděn o 5 minut, 9:55 Litovel,aut.st. – 10:13 Uničov,aut.st.
 • Spoj 9 – obslouží zast. Litovel,Papcel a Červenka,u váhy
 • Spoj 11 – neobslouží zast. Uničov,žel.st.
 • Spoj 13 – neobslouží zast. Uničov,žel.st.
 • Spoj 15 – prodloužen do zast. Uničov,Šumperská
 • Spoj 17 – obslouží zast. Litovel,aut.st.
 • Spoj 19 – zrušen (o prázdninách 14:13 Litovel,Nasobůrky,prům.zóna – 14:42 Uničov,UNEX), nahrazen spojem 21
 • Spoj 21 – pojede každý pracovní den, uspíšen o 1 minutu, 14:15 Litovel,Nasobůrky,prům.zóna – 14:43 Uničov,aut.st.
 • Spoj 23 – neobslouží zast. Uničov,žel.st.
 • Spoj 27 – uspíšen o 1 minutu, 17:14 Litovel,Palackého – 17:35 Uničov,aut.st.
 • Spoj 33 – nový spoj v pracovní dny, 18:55 Litovel,aut.st. – 19:13 Uničov,aut.st.
 • Spoj 37 – nový spoj v pracovní dny, 12:52 Litovel,Palackého – 13:13 Uničov,aut.st.
 • Spoj 4 – uspíšen o 3 minuty, 9:35 Uničov,aut.st. – 9:52 Litovel,aut.st.
 • Spoj 6 – pojede každý pracovní den, 5:17 Uničov,aut.st. – 5:42 Litovel,Nasobůrky,prům.zóna
 • Spoj 8 – zrušen (o prázdninách 5:17 Uničov,aut.st. – 5:42 Litovel,Nasobůrky,prům.zóna), nahrazen spojem 6
 • Spoj 10 – uspíšen o 1 minutu, obslouží zast. Uničov,žel.st., 5:41 Uničov,Šumperská – 6:04 Litovel,Palackého
 • Spoj 18 – neobslouží zast. Uničov,žel.st., uspíšen o 5 minut, 8:35 Uničov,aut.st. – 8:54 Litovel,Palackého
 • Spoj 20 – opožděn o 2 minuty, návaznosti ve Střelicích jsou zachovány, 10:55 Uničov,aut.st. – 11:21 Litovel,Palackého
 • Spoj 26 – pojede každý pracovní den, opožděn o 5 minut, 14:35 Uničov,UNEX – 14:59 Litovel,Palackého
 • Spoj 28 – pojede každý pracovní den, uspíšen o 15 minut, prodloužen ze zast. Uničov,Šumperská, 14:25 Uničov,Šumperská – 14:49 Litovel,Palackého
 • Spoj 30 – zrušen (o prázdninách 14:42 Uničov,UNEX – 15:10 Litovel,Palackého), nahrazen spojem 26
 • Spoj 32 – prodloužen ze zast. Uničov,Šumperská, 15:35 Uničov,Šumperská – 15:59 Litovel,Palackého
 • Spoj 34 – prodloužen ze zast. Uničov,žel.st., 17:37 Uničov,žel.st. – 18:02 Litovel,Nasobůrky,prům.zóna
 • Spoj 38 – nový spoj v pracovní dny, 12:30 Uničov,aut.st. – 12:49 Litovel,Palackého
 • Spoj 40 – nový spoj v pracovní dny, 18:27 Uničov,žel.st. – 18:49 Litovel,Palackého

890336 Uničov – Benkov – Dětřichov – Uničov

 • Spoj 5 – zrušen

891340 Olomouc – Dolany – Bělkovice-Lašťany

 • Spoje 46, 61, 301, 306 – pojedou pouze ve dnech školního vyučování
 • Spoj 356 – opožděn o 5 minut, 16:30 Bělkovice-Lašťany,garáž – 16:55 Olomouc,aut.nádr.

890341 (341) Olomouc – Dolany – Jívová 

 • Spoj 1 – zrušen
 • Spoj 2 – zrušen, v úseku Jívová – Pohořany nahrazen spojem 302
 • Spoj 4 – prodloužen z Jívové, 5:25 Jívová,nám. – 5:58 Olomouc,hl.nádr.

891341 (341) Olomouc – Dolany – Jívová 

 • Spoj 302 – prodloužen z Jívové, 4:25 Jívová,nám. – 4:40 Dolany,Pohořany,hor.konec – 5:10 Olomouc,hl.nádr., úprava jízdních dob v průběhu spoje,

890364 (364) Uničov – Štěpánov – Olomouc

 • Spoj 9 – úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 17 – neobslouží zast. Uničov,UNEX, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 16:45 Uničov,aut.st. – 17:40 Olomouc,aut.nádr.
 • Spoj 19 – opožděn o 5 minut, 14:15 Uničov,aut.st. – 14:22 Želechovice,Jednota
 • Spoj 8 – uspíšen o 10 minut, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 9:20 Olomouc,aut.nádr. – 10:20 Uničov,aut.st.
 • Spoj 24 – opožděn o 6 minut, 14:23 Želechovice,Jednota – 14:28 Uničov,UNEX

891364 (364) Uničov – Štěpánov – Olomouc

 • Spoj 59 – ukončen v zast. Štěpánov,kino, návaznost na spoj 63 směr Olomouc
 • Spoj 63 – obslouží zast. Štěpánov,Březce,kaple

932272 Zábřeh – Úsov – Klopina – Rohle – Uničov

 • Spoje 1, 3 – úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoj 4 – uspíšen na odjezdu z Uničova o 3 minuty, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 6:00 Uničov,UNEX – 6:29 Klopina,rest.
 • Spoj 5 – opožděn o 9 minut, 5:55 Klopina,rest. – 6:26 Klopina,rest.
 • Spoj 12 – opožděn o 5 minut, 13:15 Klopina,rest. – 13:52 Kamenná,ŽD
 • Spoj 16 – opožděn o 10 minut, 15:15 Klopina,rest. – 15:50 Klopina,rest.
 • Spoj 20 – opožděn na odjezdu z Uničova o 5 minut, 18:35 Uničov,aut.st. – 19:15 Rohle,střední zast.

930204 Šumperk – Hrabišín – Libina – Oskava

 • Spoj 20 – opožděn na odjezdu z Oskavy o 5 minut, úprava jízdních dob v průběhu spoje

930229 Šumperk – Nový Malín – Libina – Kamenná

 • Spoj 3 – uspíšen na odjezdu ze Šumperku o 5 minut, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 6:20 Šumperk,aut.st. – 7:01 Kamenná,ŽD
 • Spoj 13 – zrušen
 • Spoj 17 – nový spoj ve dnech školního vyučování, 14:18 Libina,nám. – 14:34 Kamenná,ŽD
 • Spoj 19 – nový spoj ve dnech školního vyučování, 16:18 Libina,nám. – 16:34 Kamenná,ŽD
 • Spoj 12 – jede jen o školních prázdninách, úprava jízdních dob v průběhu spoje
 • Spoje 14 – zrušen
 • Spoj 18 – jede ve dnech školního vyučování, 14:05 Kamenná,ŽD – 14:17 Libina,nám
 • Spoj 20 – nový spoj ve dnech školního vyučování s přestupní vazbou v zast. Libina,Obědné,žel.st. od spěšného vlaku z Olomouce, 14:35 Kamenná,ŽD – 15:35 Šumperk,aut.st.
 • Spoj 22 – jede ve dnech školního vyučování, 16:05 Kamenná,ŽD – 16:17 Libina,nám
 • Spoj 24 – nový spoj ve dnech školního vyučování s přestupní vazbou v zast. Libina,Obědné,žel.st. od spěšného vlaku z Olomouce, 16:35 Kamenná,ŽD – 17:15 Šumperk,aut.st.

854912 Rýmařov – Jiříkov,Sovinec – Šternberk 

 • Spoj 1 – ke změně jízdního řádu od 3. 9. 2023 obslouží zast. Řídeč,MŠ, úprava jízdních dob v průběhu spoje

890921 Olomouc – Šternberk – Bruntál – Rýmařov

 • Spoj 11, 23 – úprava jízdních dob v průběhu spojů
 • Spoj 1 – opožděn o 5 minut, 4:10 Huzová,rest. – 4:20 Huzová,Arnoltice
 • Spoj 3 – opožděn o 5 minut, pojede přes zast. Šternberk,nem., 6:15 Šternberk,aut.st. – 7:08 Břidličná,aut.st.
 • Spoj 5 – uspíšen na odjezdu z Olomouce o 10 minut, úprava jízdních dob, 5:50 Olomouc,aut.nádr. – 6:30-6:40 Šternberk,Dvorská – 7:55 Bruntál,žel.st.
 • Spoj 21 – uspíšen o 15 minut, návaznost od vlaku z Olomouce a Uničova, 14:55 Šternberk,aut.st. – 15:15 Šternberk,Chabičov
 • Spoj 25 – uspíšen o 5 minut, návaznost od vlaku z Olomouce 19:00 Šternberk,aut.st. – 19:11 Šternberk,Jesenická
 • Spoj 27 – uspíšen o 10 minut, návaznost od vlaku z Olomouce 18:55 Šternberk,aut.st. – 19:06 Šternberk,Jesenická
 • Spoj 29 – jede přes zast. Šternberk,nem., úprava jízdních dob v průběhu spoje, 19:30 Olomouc,aut.nádr. – 20:35 Huzová,rest.
 • Spoj 33 – nový spoj ve dnech školního vyučování, 7:13 Šternberk,Dvorská – 7:22 Šternberk,Chabičov
 • Spoj 2 – opožděn o 3 minuty, návaznost na vlak směr Olomouc, 4:38 Šternberk,Jesenická – 4:50 Šternberk,aut.st.
 • Spoj 4 – opožděn o 5 minut, úprava jízdních dob v průběhu spoje, návaznost ve Šternberku na vlaky směr Olomouc a Uničov, 4:25 Huzová,Arnoltice – 5:36 Olomouc,aut.nádr.
 • Spoj 6 – opožděn o 2 minuty, návaznost na vlak směr Uničov, 5:32 Šternberk,Jesenická – 5:42 Šternberk,aut.st.
 • Spoj 8 – přesměrován do Dolan, návaznost ve Šternberku na vlak směr Olomouc,
 • Spoj 12 – uspíšen v úseku Šternberk,Dvorská – Olomouc,aut.nádr. o 15 minut, 6:30 Rýmařov,aut.st. – 8:20 Olomouc,aut.nádr.
 • Spoj 16 – opožděn o 10 minut, 7:15 Břidličná,aut.st. – 8:45 Olomouc,aut.nádr.
 • Spoj 18 – uspíšen o 5 minut, 8:35 Šternberk,Dvorská – 9:25 Olomouc,aut.nádr.
 • Spoj 26 – úprava jízdních dob v průběhu spojů

890922 Uničov – Horní Město – Rýmařov

Aktualizace časových poloh spojů obsluhujících město Uničov, redukce spojů o víkendech.

890923 Olomouc – Moravský Beroun

Aktualizace časových poloh spojů obsluhujících město Uničov, redukce spojů o víkendech.

 • Spoje 2 a 7 – úprava jízdních dob v průběhu spojů
 • Spoj 11 – opožděn o 5 minut, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 5:50 Šternberk,Dvorská – 6:05 Horní Loděnice,rest.
 • Spoj 6 – opožděn o 15 minut, 9:25 Moravský Beroun,nám. – 9:51 Šternberk,aut.st.

 

Jízdní řád železniční dopravy platný od 11. 6. 2023.