Železniční jízdní řády 2022/2023

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Vážení cestující,

Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., zveřejnila dne 10. 6. 2022 návrh jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy pro období platnosti 2022/2023. Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o tom, že máte možnost tento návrh připomínkovat. Návrhy jízdního řádu po jednotlivých tratích naleznete pod tímto příspěvkem.

S platností od 11. 12. 2022 dojde nad rámec zveřejněného jízdního řádu na webových stránkách Správy železnic (https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-2023) k odřeknutí vlaků nebo jejich částí, které naleznete v tabulce níže. Redukce byly v jarních měsících projednány s obcemi a upraveny do finální podoby. Zastupitelstvo Olomouckého kraje o odřeknutí výkonů dle finálního návrhu v souvislosti s úsporami v rozpočtu rozhodlo v pondělí dne 27. 6. 2022.

Připomínky je možné zaslat do 10. 7. 2022 prostřednictvím datové schránky KIDSOK, p. o., (vizte www.kidsok.cz/kontakty), e-mailem na adresu kidsok@kidsok.cz nebo poštou na adresu Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc. V této fázi příprav nových jízdních řádů bude na připomínky písemně reagováno jen v případě konkretizované písemné žádosti o vyrozumění v dané věci.

Vždy je nutné uvést, z jakého důvodu vznášíte požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání – je třeba konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se mohou vztahovat k požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje nebo požadovaný čas.

Předmětem připomínek jsou vlaky kategorií Os (osobní) a Sp (spěšné), jejichž objednatelem je Olomoucký kraj.

Děkujeme.