Návrhy změn jízdních řádů od 12. 6. 2022

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Seznam dotčených obcí a linek změnou jízdních řádů naleznete zde.

207 Šumperk – Vyšehoří – Postřelmov – Zábřeh

 • Spoj 52 – opožděn o 5 minut, 14:35 Chromeč,,náves – 14:41 Postřelmov,,žel.st.
 • Spoj 53 – opožděn o 5 minut, 14:43 Postřelmov,,žel.st. – 15:10 Šumperk,,aut.st.

212 Šumperk – Hrabišín – Brníčko – Leština – Zábřeh

 • Spoj 7 – opožděn o 5 minut, úprava jízdních dob, 11:35 Šumperk,,aut.st. – 12:01 Brníčko,,rozc.
 • Spoj 203 – opožděn o 5 minut, úprava jízdních dob, 11:35 Šumperk,,aut.st. – 12:01 Brníčko,,rozc.

275 Zábřeh – Úsov – Mohelnice

 • Spoj 14 – opožděn o 7 minut, 14:34 Dubicko,,škola – 14:55 Zábřeh,,aut.st.

276 Hněvkov – Zábřeh – Jestřebí – Maletín – Hynčina

 • Sudé spoje (směr z Hynčiny do Zábřehu) – budou projíždět zast. Zábřeh,Skalička,hřbitov

280 Šumperk – Sudkov – Zábřeh

 • Spoj 7 – opožděn o 2 minuty na odjezdu ze Šumperku, úprava jízdních dob v průběhu spoje, 14:15 Šumperk,,aut.st. – 14:54 Zábřeh,,žel.st.

321 Uničov – Šumvald – Oskava,Bedřichov            

 • spoj 5 – uspíšení odjezdu o 5 minut na 6:43 ze zastávky Uničov,,UNEX, úprava jízdní doby v průběhu spoje
 • spoj 10 – úprava jízdní doby v průběhu spoje
 • spoj 29 – ukončen v zastávce Oskava,,hor.záv. v 18:20
 • spoj 28 – veden ze zastávky Oskava,,hor.záv. s odjezdem v 18:25 a příjezdem do zastávky Uničov,,aut.st. v 18:55

322 Uničov – Újezd – Dlouhá Loučka

 • spoj 4 – uspíšení odjezdu o 5 minut na 5:32 ze zastávky Dlouhá Loučka,Plinkout,Jednota
 • spoj 2 – zrušen, obsluhu zastávky Újezd,Rybníček,rozc. zajistí spoj 6 linky 890326
 • spoj 7 – zrušena obsluha zastávky Újezd,,ObÚ

323 Uničov – Úsov  

 • spoj 19 – opoždění odjezdu o 8 minut na 17:20 ze zastávky Uničov,,žel.st.. Vyčká max. 5 minut na vlak Os 13727 s příjezdem v 17:17 ze směru Olomouc
 • spoj 26 – opoždění odjezdu o 3 minuty na 17:53 ze zastávky Úsov,,nám.
 • spoj 23 – veden ze zastávky Uničov,,aut.st. v 22:42. Vyčká max. 5 minut na spoj 35 linky 890321 s příjezdem v 22:40 ze směru Uničov,,UNEX
 • spoje 5, 12 – pojedou v pracovních dnech

325 Uničov – Troubelice – Libina

 • spoje 11, 16 – pojedou pouze ve dnech školního vyučování
 • spoj 21 – veden ze zastávky Uničov,,aut.st. v 22:42. Vyčká max. 5 minut na spoj 35 linky 890321 s příjezdem v 22:40 ze směru Uničov,,UNEX
 • spoj 24 – ukončen v zastávce Uničov,,aut.st. v 21:24

326 Uničov – Dlouhá Loučka – Paseka – Uničov

 • spoj 4 – zrušen
 • spoj 6 – uspíšení odjezdu o 2 minuty na 4:35 ze zastávky Paseka,,sanatorium. Jezdí v pracovních dnech
 • spoj 19 – veden ze zastávky Uničov,,UNEX s odjezdem v 14:25., veden do zastávky Paseka,,sanatorium. Navazuje na něj nový spoj 21 s odjezdem v 15:05 ze zastávky Paseka,,sanatorium ve směru Paseka, Újezd, Uničov
 • spoj 21 – nový spoj s odjezdem v 15:05 ze zastávky Paseka,,sanatorium ve směru Paseka, Újezd, Uničov
 • spoj 30 – zrušen. Nahrazen spojem 21 linky 890326 s odjezdem ze zastávky Uničov,,UNEX v 15:25

335 Litovel – Uničov

 • spoje 15, 17, 21, 6, 24, 26,28 – pojedou ve dnech školního vyučování
 • spoje 19, 8, 30 – pojedou o prázdninách
 • spoj 9 – nový spoj s odjezdem ze zastávky Litovel,,aut.st. v 6:00 a příjezdem do zastávky Uničov,,žel.st. v 6:15
 • spoj 3 – opoždění odjezdu o 3 minuty na 6:10 ze zastávky Litovel,Nasobůrky,prům.zóna
 • spoj 12 – veden ze zastávky Uničov,,aut.st.
 • spoj 31 – ukončen na zastávce Uničov,,aut.st.
 • u všech spojů provedena úprava jízdní doby v průběhu spoje

336 Uničov – Benkov – Dětřichov – Uničov

 • spoj 7 – zrušen. Nahrazen novým spojem 8 v původní časové poloze a prodloužen do zastávky Uničov,,UNEX.
 • spoj 8 – nový spoj, který nahrazuje spoj 7

340 Olomouc – Dolany – Bělkovice-Lašťany

 • spoj 359 – uspíšen na odjezdu ze zastávky Olomouc,,aut.nádr. o 2 minuty na 14:08

343 Olomouc – Velká Bystřice – Hlubočky

 • sloučení spojů 1 a 5. Nově bude veden jako spoj 1 s odjezdem v 5:30 ze zastávky Olomouc,,hl.nádr.
 • spoj 23 – zrušení obsluhy zastávky Hlubočky,Posluchov,náves
 • spoje 10, 11, 12, 33 – budou obsluhovat nové zastávky na sídlišti
 • spoj 44 – nový spoj s odjezdem ze zastávky Hlubočky,Mariánské Údolí,sídl. v 13:48

351 Olomouc – Velký Týnec – Kokory

 • doplnění piktogramu – spoj s bezbariérově přístupným vozidlem

364 Uničov – Štěpánov – Olomouc

 • spoj 15 – opožděn na odjezdu o 10 minut na 15:00 ze zastávky Uničov,,aut.st. Spoj veden mimo zastávky Uničov,,UNEX a Uničov,Brníčko,rozc.
 • spoj 12 – uspíšení na odjezdu ze zastávky Olomouc,,aut.nádr. o 2 minuty na 13:58, úprava jízdní doby v průběhu spoje (návaznost v zastávce Strukov,rest. na spoj 37 linky 364)
 • spoj 47 – vyčká max. 5 minut v zastávce Uničov,,aut.st. na příjezd spoje 26 linky 890323

400 Prostějov – Lutín – Olomouc

 • spoje 20, 22 – budou obsluhovat zastávku Kralice na Hané,,hřbitov
 • spoj 103 – uspíšení odjezdu o 2 minuty na 7:01 ze zastávky Biskupice a úprava jízdní doby v průběhu spoje
 • spoj 403 – opoždění odjezdu o 10 minut na 8:40 ze zastávky Prostějov,,aut.st.
 • spoj 546 – veden mimo Kralice na Hané

406 Otaslavice – Nezamyslice

 • spoje 16, 17 – zrušeny

408 Prostějov – Otaslavice – Podivice

 • spoj 2 – opoždění odjezdu o 5 minut na 6:50 ze zastávky Brodek u Prostějova

430 Prostějov – Prostějovičky

 • spoj 9 – úprava jízdní doby v průběhu spoje
 • spoj 16 – opoždění odjezdu ze zastávky Prostějovičky,,točna o 3 minuty na 12:58 a úprava jízdní doby v průběhu spoje
 • spoj 23 – opoždění odjezdu ze zastávky Prostějov,,aut.st. o 25 minut na 18:40
 • spoj 26 – veden do zastávky Plumlov,,Źárovice. Zde bude přestup na spoj 22 linky 780431 s odjezdem ze zastávky Plumlov,,Žárovice v 17:05 a příjezdem do zastávky Prostějov,,aut.st. v 17:28
 • spoj 25 – nový spoj s odjezdem ze zastávky Plumlov,,Žárovice (směr Prostějovičky) v 17:11. Vyčká na příjezd spoje 35 linky 780432 ze směru Prostějov
 • spoj 28 – nový spoj s odjezdem v 19:45 ze zastávky Prostějovičky,,točna. Veden do zastávky Plumlov,,Žárovice
 • spoj 21 – veden ze zastávky Plumlov,,Žárovice s odjezdem v 20:00. Vyčká příjezdu spoje 39 linky 780432 ze směru Prostějov
 • do trasy linky zařazena zastávka Plumlov,,Žárovice

432 Prostějov – Protivanov – Boskovice

 • spoj 30 – veden do zastávky Plumlov,,Ohrozimská. Na něj bude navazovat (pojede stejné vozidlo) nový spoj 30 linky 780434 s odjezdem v 17:11 ze zastávky Plumlov,,Ohrozimská, vedený přes zastávku Ohrozim,,obec a dojezdem do zastávky Prostějov,,aut.st. v 17:31

433 Prostějov – Protivanov – Drahany – Rozstání

 • spoje 7, 10, 200, 201 – rozděleny v zastávce Protivanov. Na něj budou navazovat nové spoje 9, 12, 202, 203 obsluhované vždy jedním autobusem. Zůstanou zachovány stávající jízdní doby, jedná se pouze o formální změnu

434 Prostějov – Buková – Protivanov

 • spoj 20 – uspíšen na odjezdu ze zastávky Buková o 11 minut na 17:53. Vyčká příjezdu spoje 46 linky 780432 ze směru Boskovice
 • spoj 30 – nový spoj s odjezdem v 17:11 ze zastávky Plumlov,,Ohrozimská směr Ohrozim, Prostějov

438 Prostějov – Přemyslovice – Konice

 • spoj 11 – upravena jízdní doba v průběhu spoje              

439 Konice – Pěnčín – Lutín – Olomouc

 • spoj 19 – opoždění odjezdu ze zastávky Konice,,aut.st. o 5 minut na 13:00
 • spoj 18 – uspíšení odjezdu ze zastávky Olomouc,,aut.nádr. o 5 minut na 14:05, odjezd ze zastávky Olomouc,,Tržnice plocha zůstává stávající 14:20
 • spoj 21 – ukončen na zastávce Olomouc,,Tržnice plocha

442 Raková u Konice – Pěnčín – Olomouc

 • spoj 2 – spoj bude nově obsluhovat zastávky Olomouc,,Fibichova a Olomouc,,Kosmonautů
 • spoj 10 – veden ze zastávky Olomouc,Tržnice plocha s odjezdem v 16:10
 • spoj 210 – uspíšen na odjezdu ze zastávky Olomouc,,aut.nádr. o 10 minut na 19:05. Bude obsluhovat zastávku Olomouc,,Nám.Hrdinů v 19:16
 • spoj 213 – opožděn na odjezdu ze zastávky Raková u Konice o 7 minut na 20:22, upravena jízdní doba v průběhu spoje
 • spoj 6 – změna trasy spoje. Ze zastávky Laškov,Krakovec bude pokračovat přímo do zastávky Raková u Konice. Na něj bude navazovat nový spoj 11 linky 780448 s odjezdem v 12:35 do zastávek Rakůvka,,rozc.0.1 a Bohuslavice

445 Konice – Šubířov – Jevíčko – Konice

 • spoj 3 – zrušen
 • spoj 5 – uspíšen na odjezdu ze zastávky Konice,,aut.st. o 15 minut na 5:05. Obsluhuje také zastávky Konice,,žel.st. a Konice,,ZŠ
 • spoj 30 – nebude obsluhovat zastávku Konice,,žel.st., Příjezd do zastávky Konice,,aut.st. bude v 6:17
 • spoj 4 – opožděn na odjezdu ze zastávky Konice,,aut.st. o 5 minut na 6:40
 • spoj 7 – opožděn na odjezdu ze zastávky Šubířov o 7 minut na 7:07, nebude obsluhovat zastávku Kladky,Bělá,tábor
 • spoj 33 – uspíšen na odjezdu ze zastávky Konice,,aut.st. o 2 minuty na 7:11
 • spoj 35 – uspíšen na odjezdu ze zastávky Konice,,aut.st. o 15 minut na 11:25
 • spoj 37 – opožděn na odjezdu ze zastávky Konice,,aut.st. o 4 minuty na 13:30
 • spoj 10 – opožděn na odjezdu ze zastávky Konice,,aut.st. o 5 minut na 15:05, nebude obsluhovat zastávku Kladky,Bělá,tábor
 • spoj 36 – opožděn na odjezdu ze zastávky Jevíčko,,nám. o 5 minut na 14:50

447 Konice – Hvozd – Ospělov

 • spoj 1 – uspíšen na odjezdu ze zastávky Konice,,aut.st. o 5 minut na 5:11
 • spoj 2 – uspíšen na odjezdu ze zastávky Ludmírov,Ospělov o 4 minuty na 4:46
 • spoj 4 – uspíšen na odjezdu ze zastávky Březsko o 6 minut na 5:18

448 Konice – Polomí – Budětsko – Konice

 • spoj 11 – nový spoj 11 linky 780448 s odjezdem v 12:35 do zastávek Rakůvka,,rozc.0.1 a Bohuslavice
 • spoj 10 – opožděn na odjezdu ze zastávky Bohuslavice o 5 minut na 12:39

500 Kojetín – Tovačov – Olomouc

 • spoj 12 – odjezd z autobusové zastávky Olomouc,,aut.nádr. uspíšen o 40 minut v 7:50, příjezdem na autobusovou zastávku Věrovany,,rest.Na vrchu v 8:35
 • spoj 17 – odjezd z autobusové zastávky Věrovany,,rest.Na vrchu uspíšen o 1 minutu v 9:15, příjezd na autobusovou zastávku Olomouc,,aut.nádr v 9:59
 • spoj 29 – zrušení obsluhy autobusové zastávky Olomouc,,aut.nádr. a ukončení spoje v autobusové zastávce Olomouc,,Kosmonautů v 15:59
 • spoj 32 – zrušení obsluhy autobusové zastávky Olomouc,,aut.nádr. a začátek spoje v autobusové zastávce Olomouc,,Kosmonautů s odjezdem v 16:10

516 Přerov – Dolní Újezd – Staměřice

 • spoj 10 – opoždění odjezdu spoje s autobusové zastávky Dolní Újezd,Staměřice,rest. o 5 min v 10:05, zajištění přestupu v autobusové zastávce Dolní Újezd,,kostel z linky 920519 spoj 7, příjezd do autobusové zastávky Přerov,,aut.st. v 10:48

519 Lipník n.Bečvou – Bohuslávky – Slavkov

 • spoj 7 – uspíšení odjezdu spoje z autobusové zastávky Lipník n.Bečvou,,žel.st. o 5 min v 9:45, příjezd na autobusovou zastávku Dolní Újezd,,kostel v 10:05, zajištění přestupu na linku 920516/10 směr Přerov
 • spoj 9 – opoždění odjezdu spoje z autobusové zastávky Lipník n.Bečvou,,žel.st. o 10 min v 12:05, po obsloužení autobusové zastávky Lipník n.Bečvou,,Loučka,škola obsloužení autobusových zastávek Bohuslávky,,Obecní úřad v 12:20, Bohuslávky,,střed v 12:21, Bohuslávky,,lom v 12:22, Dolní Újezd,,kostel v 12:25, Bohuslávky,,střed v 12,27, Bohuslávky,,Obecní úřad v 12,28 a pokračování obsluhou autobusové zastávky Lipník n.Bečvou,Loučka,střed v 12:34 s příjezdem do autobusové zastávky Kozlov,Slavkov,osada v 12:40
 • spoj 12 – opoždění odjezdu z autobusové zastávky Kozlov,Slavkov,osada o 15 min na 12:45, příjezd do autobusové zastávky Lipník n.Bečvou,,žel.st. v 13:07
 • spoj 21 – zrušen
 • spoj 24 – zrušen

904 Jeseník – Rýmařov – Olomouc – Přerov

 • Spoje 1, 25 – zastaví na zastávce Mikulovice,,Myslivecká louka, úprava jízdní doby v průběhu spoje
 • Spoj 2, 22 – zastaví na zastávce Mikulovice,,Myslivecká louka,
 • Spoj 5 – zastaví na zastávce Olomouc,,hl.nádr.

922 Uničov – Horní Město – Rýmařov

 • spoj 39 – zrušen

934 Prostějov – Nezamyslice – Osíčany – Uhřice

 • spoje 49, 50 – zrušeny