Železniční jízdní řády 2021/2022

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Vážení cestující,

Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., zveřejnila dne 11. 6. 2021, návrh jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy pro období platnosti 2021/2022. Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o tom, že máte možnost tento návrh připomínkovat. Návrhy jízdního řádu po jednotlivých tratích naleznete pod tímto příspěvkem.

Připomínky je možné zaslat do 6. 7. 2021 prostřednictvím datové schránky KIDSOK, p. o., (vizte www.kidsok.cz/kontakty), e-mailem na adresu kidsok@kidsok.cz nebo poštou na adresu Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc. V této fázi příprav nových jízdních řádů bude na připomínky písemně reagováno jen v případě konkretizované písemné žádosti o vyrozumění v dané věci.

Vždy je nutné uvést, z jakého důvodu vznášíte požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání – je třeba konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se mohou vztahovat k požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje nebo požadovaný čas.

Předmětem připomínek jsou vlaky kategorií Os (osobní) a Sp (spěšné), jejichž objednatelem je Olomoucký kraj.

Děkujeme.