Nákup jednotlivé jízdenky bez registrace

Nákup jednotlivé jízdenky bez nutnosti registrace a její aktivace dle potřeby cestujícího

Bez registrace lze v aplikaci zakoupit celý sortiment jednotlivých jízdních dokladů v tarifu občanského jízdného. V nabídce jsou také jízdenky pro zavazadlo, psa nebo jízdní kolo.

Aktivace jízdenky off-line

Při aktivaci jednotlivé jízdenky není zapotřebí být v režimu on-line. Připojení k internetu je nutné pouze při nákupu jízdních dokladů.