Veřejná doprava v Olomouckém kraji a covid-19

Zpětně jsme se ohlédli za pandemií covid-19 a zpracovali jsme pro Vás přehled výnosů z jízdného v IDSOK pro období 2019–2022. O kolik procent poklesly výnosy ve veřejné linkové dopravě, která MHD zaznamenala největší propad nebo kolik procent cestujících se vrátilo do vlaků po pandemii? Na tyto a Vaše další otázky naleznete odpověď v příloze.

Soubory ke stažení