Průkazy potřebné k vyřízení slevy na jízdné od 1. 9. 2018

  • platí pro příměstskou dopravu + MHD Prostějov, Přerov, Šumperk, Zábřeh, Hranice
  • vyřídíte v informačních kancelářích autobusových dopravců
  • více informací na www.KIDSOK.cz