Cestování bez bariér

Přeprava zdravotně tělesně postižených v IDSOK

Držitel průkazu ZTP a držitel průkazu ZTP/P se dle Tarifu IDSOK přepravuje bezplatně. Držitel průkazu ZTP/P má současně nárok i na bezplatnou přepravu svého průvodce nebo vodícího psa nevidomého. Bezplatná přeprava se netýká linek uvedených v Příloze č. 3 Tarifu IDSOK, které mají poznámku „pouze uznávání časových jízdenek IDSOK“. U dopravce ČD a. s. je držitel průkazu ZTP a ZTP/P odbaven dle tarifu TR10.

Informace o dostupnosti dopravních systémů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

V níže uvedených souborech ke stažení jsou uvedeny informace o dostupnosti autobusových zastávek v jednotlivých okresech Olomouckého kraje. Informace o zastávkách MHD jsou uvedeny zvlášť pro každé město, v němž je systém MHD provozován. Železniční stanice a zastávky jsou uvedeny za celý kraj (dopravce České dráhy, a. s.) a samostatně Železnice Desná (trať č. 293 obsluhovaná dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.). Zdroj dat: dopravci, Magistrát města Olomouce, Krajský úřad Olomouckého kraje. Aktuálnost dat: sběr informací proběhl ve druhém pololetí roku 2010. Pozn.: KIDSOK neručí za správnost uvedených informací. Zastávky mohou měnit postupně své parametry např. vlivem rekonstrukce chodníků v obcích apod.

Soubory ke stažení