Připomínkování návrhu vlakových jízdních řádů s platností od 15. 12. 2024

Vážení cestující,

rádi bychom Vás informovali o možnosti připomínkovat návrhy na změny jízdních řádů platných od 15. 12. 2024. Více informací o návrzích jízdních řádů a možnostech připomínkování naleznete zde.

Předmětem připomínek jsou vlaky kategorií Os (osobní) a Sp (spěšné) na území Olomouckého kraje. Připomínky je možné zaslat do 8. 7. 2024 prostřednictvím e-mailu na adresu kidsok@kidsok.cz, datové schránky KIDSOK, p. o., (vizte www.kidsok.cz/kontakty) nebo poštou na adresu Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc. V této fázi příprav nových jízdních řádů bude na připomínky písemně reagováno jen v případě konkretizované písemné žádosti o vyrozumění v dané věci. Jen připomínky došlé ve stanoveném termínu je reálné prověřit, vyhodnotit a poté včas projednat se Správou železnic.

Vždy je nutné uvést: z jakého důvodu vznášíte požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání, konkrétní místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se mohou vztahovat k požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje nebo požadovaný čas přestupu.

Děkujeme.