Změny v jízdních řádech IDSOK od 3. 3. 2024

Vážení cestující,

s účinností od neděle 3. 3. 2024 dochází k úpravám některých jízdních řádů veřejné linkové dopravy Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Tímto způsobem žádáme cestující, aby si ověřili, zda se změny nedotknou také jejich dopravního spojení.

Kompletní přehled změn veřejné linkové dopravy IDSOK naleznete zde.

 

Od 3. 3. 2024 dochází i ke změně odjezdových stanovišť pro linky 351, 371 a 442 na autobusovém nádraží v Olomouci:

linka 351 : odjezd ze stanoviště č.8 (původně ze stanoviště č. 6),
linka 371 : odjezd ze stanoviště č.12 (původně ze stanoviště č. 8),
linka 442 : odjezd ze stanoviště č.12 (původně ze stanoviště č. 8).

Úprava odjezdových stanovišť je i u linky 335 na autobusovém nádraží v Litovli. 

Bližší informace viz Plánky nástupišť