Přemístění zastávky Řídeč,,MŠ v období od 22. 5. do 31. 5. 2023

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Vážení cestující,

z důvodu stavebních prací na vodovodní a kanalizační přípojce dojde v termínu od 22. 5. do 31. 5. 2023 k úplné uzavírce silnice III/44422 v obci Řídeč. Linky 890324 a 890332 nebudou obsluhovat zastávku Řídeč,,MŠ v původní poloze, ale zastávka bude pro oba směry přemístěna na silnici III/44421 na chodník před bytový dům č. p.  304, k náhradnímu označníku.

Děkujeme za pochopení.

Více informací k uzavírce naleznete zde.