Připomínkování návrhu autobusových jízdních řádů s platností od 11. 6. 2023

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Vážení cestující,

rádi bychom Vás informovali o možnosti připomínkovat návrh a změny jízdního řádu platného od 11. 6. 2023. Více informací o návrhu jízdního řádu a možnostech připomínkování naleznete zde.

Připomínky je možné zaslat do 19. 5. 2023 prostřednictvím e-mailu na adresu kidsok@kidsok.cz nebo poštou na adresu Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc. V této fázi příprav nových jízdních řádů bude na připomínky písemně reagováno jen v případě konkretizované písemné žádosti o vyrozumění v dané věci.

Vždy je nutné uvést: z jakého důvodu vznášíte požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání, konkrétní místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se mohou vztahovat k požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje nebo požadovaný čas přestupu.

Děkujeme.