1. vozová třída v drážní dopravě

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Vážení cestující,

s ohledem na rostoucí počet dotazů týkajících se vlakových souprav na trati č. 270 Vám připomínáme, že od změny železničních jízdních řádů, která proběhla 11. 12. 2022, již nejsou na relaci Kouty nad Desnou – Nezamyslice garantovány soupravy s oddílem s 1. vozovou třídou. Tato informace byla poprvé publikována již v červnu 2022 ve zveřejněných návrzích jízdních řádů pro grafikon 2022/2023, a to jak na webu IDSOK, tak i na stránkách Správy železnic. Finální podoba těchto jízdních řádů byla zveřejněna od září 2022. Vozidla, která na této relaci disponují oddílem s 1. vozovou třídou, byla pořízena dopravcem a financována prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP). Na takto pořízené vozy se vztahuje podmínka udržitelnosti, která přestane být účinná na konci roku 2025. Do této doby se nemohou vozidla jakkoliv upravovat bez souhlasu Regionální rady příslušného regionu soudržnosti.

Olomoucký kraj prostřednictvím organizace KIDSOK, definuje jednotné podmínky jak pro drážní, tak pro autobusovou dopravu. Součástí těchto smluvních podmínek jsou požadavky na technické a provozní standardy a podmínky na akceptaci Tarifu IDSOK a SPP IDSOK. V rámci objednávky regionální dopravy požaduje Olomoucky kraj vozidla ve stanovených standardech a pouze s oddílem 2. vozové třídy.  Z tohoto důvodu také není možné cestovat v Tarifu IDSOK v 1. vozové třídě. Dopravce na dotčené relaci nasazuje vozidla RegioPanter, která splňují všechny stanovené podmínky. Nasazovaná 1. vozová třída u těchto vozidel je nadstandardem, který není Olomouckým krajem objednáván a garantován.

Úprava poznámky v novém jízdním řádu byla provedena v souladu s požadavkem dopravce, který není schopen garantovat pravidelné nasazení vozidel s oddílem 1. třídy s ohledem na plánované opravy.

Dotčená vozidla však s ohledem na zmiňovanou podmínku udržitelnosti budou i nadále disponovat oddílem s 1. vozovou třídou. Tuto informaci máme potvrzenou také od zástupce dopravce ČD, a.s.