Připomínkování návrhu autobusových jízdních řádů s platností od 11. 12. 2022

Vážení cestující,

rádi bychom Vás informovali o možnosti připomínkovat návrh a změny jízdního řádu platného od 11. 12. 2022. Více informací o návrhu jízdního řádu a možnostech připomínkování naleznete zde.

Připomínky je možné zaslat do 9. 9. 2022 prostřednictvím datové schránky KIDSOK, p. o., (www.kidsok.cz/kontakty), e-mailem na adresu kidsok@kidsok.cz nebo poštou na adresu Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc. V této fázi příprav nových jízdních řádů bude na připomínky písemně reagováno jen v případě konkretizované písemné žádosti o vyrozumění v dané věci.

Vždy je nutné uvést: z jakého důvodu vznášíte požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání, konkrétní místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se mohou vztahovat k požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje nebo požadovaný čas přestupu.

Děkujeme.