Nová KOMBI ZÓNA č. 902 pro relaci Olomouc – Domašov nad Bystřicí – Město Libavá

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Jízdní doklad KOMBI ZÓNA umožňuje za zvýhodněné jízdné přepravu mezi stejným výchozím a cílovým místem různými spoji IDSOK, které jedou třeba i po odlišných trasách. Tento specifický jízdní doklad proto pro vybrané relace sdružuje všechny tarifní zóny potřebné pro zajištění nezávislosti na spoji a jeho trase, je však levnější než cena všech dotčených tarifních zón dohromady.

K nynějším 26 KOMBI ZÓNÁM (bližší informace naleznete zde) je od 1. 4. 2022 v nabídce pro relaci Olomouc – Domašov nad Bystřicí – Město Libavá nová KOMBI ZÓNA č. 902 OL Domašov. Pokrývá celkem osm tarifních zón podél trati 290 a 310.

Papírovou formu jízdního dokladu KOMBI ZÓNA lze pro týdenní nebo měsíční platnost zakoupit na všech prodejních místech IDSOK. E-shop IDSOK navíc kromě týdenní a měsíční platnosti umožňuje nákup čtvrtletních a ročních jízdenek KOMBI ZÓNA. Ceny pro jednotlivé KOMBI ZÓNY se liší v závislosti na relaci, časové platnosti a také kategorii cestujícího. Bližší informace k cenám naleznete v ceníku KOMBI ZÓN zde.