Změna jízdních řádů linek DPMO, a.s.

S platností od neděle 12. 12. 2021 vstupují v platnost nové jízdní řády linek DPMO, a.s., a to z důvodu změny, rozšíření dopravní obslužnosti a jako reakce na podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem, škol na území města Olomouce a obcí zapojených do IDSOK.

 

TRAMVAJOVÝ PROVOZ

 

Jízdní řády tramvajových linek č. 1, 3, X4, 5 a 7 se nemění, u linky U dochází ve dnech pracovního klidu k posunu spojů z Nové Ulice o 1 min.

 

AUTOBUSOVÝ PROVOZ

 

Vzhledem k pokračujícím stavebním pracím na opravě mostu přes řeku Moravu na tř. Masarykova budou autobusové linky č. 11, 13, 50 a 52 vedeny nadále dle výlukových jízdních řádů. Současně pokračující stavba tramvajové tratě na Nové Sady i nadále omezí linky č. 10, 16 a 29, které budou taktéž vedeny dle výlukových jízdních řádů.

Linka č. 10

Do linky je vložena v obou směrech zastávka Na Trati mezi zastávky Gymnázium Hejčín a Svatoplukova. Z provozních důvodů byla navýšena jízdní doba o 1 min. ve směru Civilní obrana.

Linka č. 12

V pracovních dnech budou do linky převedeny spoje z linky č. 19 s odjezdy v 4.19 hod. a 4.53 hod. z Hlavního nádraží do Holice.

Linka č. 13

Z důvodu zlepšení návozu studentů do škol dochází k úpravě jízdního řádu v pracovních dnech.

Linka č. 14

Z provozních důvodů bude v pracovních dnech spoj ze zastávky Na Letné v 12.15 hod. nově veden v 12.56 hod. s příjezdem v 13.03 hod. na Hlavní nádraží.

Linka č. 15

Z  důvodů zajištění přestupu dojde ve dnech pracovního klidu u spoje s odjezdem ze zastávky Bukovany v 4.43 hod. k uspíšení na 4.42 hod. s příjezdem na Hlavní nádraží v 5.00 hod.

Linka č. 16

V pracovních dnech bude linka nadále vedena v době přepravní špičky v intervalu 12 min.

Linka č. 19

V pracovních dnech budou spoje s odjezdy v 4.19 hod. a 4.53 hod. z Hlavního nádraží do Holice převedeny do linky č. 12.

Linka č. 20

V pracovních dnech bude spoj s odjezdem v 20.06 hod. ze zastávky  Chomoutov, škola veden až na zastávku Tržnice s příjezdem v 20.27 hod.

Linka č. 21

Na lince dojde z provozních důvodů ke vložení několika spojů v úseku Ladova – Tabulový vrch a zpět a to v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu. Současně dochází v pracovních dnech z provozních důvodů k mírným časovým posunům některých spojů.

Linka č. 42

Z provozních důvodů dojde k opoždění spoje s odjezdem v 9.12 hod. ze zastávky Nová Ulice na 9.22 hod. a k uspíšení spoje s odjezdem v 13.59 hod. na 13.58 hod.

 

Noční doprava – linky č. 50, 51 a 52

Dochází k úpravě jízdních řádů z důvodu zajištění provázanosti s železniční dopravou.

 

Na linkách č. 11, 14, 21, 22 a 27 dochází k nepatrné optimalizaci jízdních dob.

 

U linek, které v tomto dokumentu nejsou uvedeny, nedochází ke změnám v časových polohách spojů.