Zahájení prodeje knižních jízdních řádů pro rok 2021/2022

Prodej knižních jízdních řádů pro rok 2021/2022 bude zahájen dne 9. 12. 2021. K zakoupení je k dispozici celkem pět oblastních jízdních řádů pro Olomoucko, Prostějovsko, Přerovsko, Šumpersko a Jesenicko a regionální vlakový jízdní řád. V knižní podobě tak naleznete všechny spoje Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

Prodejní místa těchto knižních jízdních řádů naleznete na webových stránkách idsok.cz v sekci jízdní řády a prodejní místa knižních JŘ (www.idsok.cz/jizdni-rady/prodejni-mista-kniznich-jr/).