Změna v provozu MHD od 1. 9. 2021

TRAMVAJOVÝ  PROVOZ

Na linkách č. 1, X4, 7 a U zůstávají v platnosti v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu stávající jízdní řády (linky č. 1, X4 a 7 s platností od 13. 12. 2020, linka U s platností od 6. 4. 2021).

Na linkách č. 3 a 5 bude v pracovní dny platit nový jízdní řád, dny pracovního klidu zůstávají beze změn

 

AUTOBUSOVÝ  PROVOZ

Se začátkem školního roku budou ukončena prázdninová omezení na linkách č. 12, 13, 14, 19 a 21 a znovu budou provozovány všechny posilové a školní spoje.

Linka č. 16 bude i nadále vedena dle výlukového prázdninového jízdního řádu s platností od 12. 4. 2021.

Linka č. 13 bude z důvodu uzavírky Masarykovy třídy nadále vedena mezi zastávkami Hlavní nádraží a Vejdovského obousměrně po objízdné trase přes zastávky 17. listopadu a Envelopa. Zastávka Kosmonautů nebude obsluhována. Linka je provozována pouze v pracovních dnech.

U linek, které nejsou uvedeny, nedochází k žádným změnám.