Omezení provozu MHD Olomouc v době letních prázdnin

Z důvodu hlavních školních prázdnin budou v termínu od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 provedeny následující změny v tramvajových i autobusových jízdních řádech.

TRAMVAJOVÝ PROVOZ

V pracovní dny i ve dnech pracovního klidu zůstávají v platnosti stávající jízdní řády linek č. 1, X4, 7 a U (linky č. 1, X4 a 7 s platností od 13. 12. 2020, linka U s platností od 6. 4. 2021). Na linkách č. 3 a 5 bude platit nový jízdní řád.

AUTOBUSOVÝ PROVOZ V PRACOVNÍ DNY

Budou zavedena prázdninová omezení daná platným jízdním řádem jednotlivých linek.