Cestující POZOR

QR kód na jízdním dokladu IDSOK je nedílnou součástí tohoto dokladu a není možné ho odstraňovat či jinak znehodnocovat (ohýbat). Takto upravený jízdní doklad je považován za neplatný.