Vyjádřete se k navrhovaným úpravám linky 920500

S ohledem na mnohé podněty jsme připravili k celostátnímu termínu změn jízdních řádů dne 13. 6. 2021 rozsáhlejší úpravy linky 920500. Bližší informace o těchto změnách včetně návrhových jízdních řádů naleznete v samostatném článku Návrh úpravy linky 920500 na www.idsok.cz v sekci Jízdní řády.

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o zpětnou vazbu k navrženým změnám, abychom navržený koncept linky 920500 mohli upravit co nejvíce Vašim potřebám. Své podněty zasílejte nejpozději do 21. 5. 2021 na kidsok@kidsok.cz.

Děkujeme.